Latvijas vides aizsardzības fonda lēmumi

Šī gada sākumā ir notikušas jau divas Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padomes sēdes, kurās izskatīti un pieņemti lēmumi par vairākiem būtiskiem jautājumiem.

  1. atbalstīta apakšprogrammas “Nozares vides projekti” 2024.gadam pieteikto pasākumu finansēšana. Konceptuāli atbalstīta 31 pasākuma īstenošana - finansējums piešķirts 13 pasākumu pieteikumu īstenošanai, 11 pasākumu pieteikumi saņēma konceptuālu atbalstu, lēmuma pieņemšana par 7 VARAM un VARAM padotības iestāžu pasākumu pieteikumiem ir atlikta;
  2. atbalstīta finansējuma piešķiršana aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana”  iesniegtajiem 12 projektiem, kuru ietvaros tikts īstenotas nacionāla un reģionāla mēroga izglītojošas aktivitātes, lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratnes veidošanu par videi draudzīgu rīcību un rosinātu aktīvu līdzdalību vides apziņas celšanā. Aktivitātes ietvaros 5 projektu iesniegumi netika atbalstīti finansējuma piešķiršanai.
  3. Latvijas vides aizsardzības fonda padome apstiprinājusi finansējumu vairāku projektu īstenošanai 2024.gadā, kas atbilda nosacījumiem, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai:
  • “Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība 2023-2025” – īstenotājs Latvijas Dabas fonds;
  • Rīgas ZOO vides izglītības un zinātniskās darbības nodrošināšana 2024. gadā” – īstenotājs Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”;
  • “Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2024. gadā” – īstenotājs Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”;
  • “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” – īstenotājs Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem projektu iesniedzējiem tiks nosūtīta elektroniski uz projekta kontaktpersonas e-pasta adresi, kā arī informācija, kas saistoša visiem projektu īstenotājiem, tiks publicēta mājaslapā, lūdzam sekot jaunumiem lapā https://lvafa.vraa.gov.lv/