Divi zēni klasē mācās šķirot atkritumus

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija informē, ka ir noslēgusies projektu iesniegšana  aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana”. Konkursam saņemti 23 projektu pieteikumi par kopējo finansējumu 983 388,00 EUR (konkursā projektu īstenošanai pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem plānots EUR 500 000 apmērā ).

Pašlaik norit projektu iesniegumu izvērtēšana atbilstoši konkursu nolikumā noteiktajiem projektu prioritātes, kvalitātes, finanšu un sabiedriskā nozīmīguma kritērijiem un projektu iesniegumi izvērtēšanai nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ekspertu komisijai un Fonda Konsultatīvajai padomei.

Konkursa rezultāti tiks publicēti pēc Fonda padomes lēmuma pieņemšanas – provizoriski, š.g. februāra beigās. Uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas Fonda administrācija informēs projekta iesniedzējus nosūtot informāciju par pieņemto lēmumu uz projekta iesniegumā norādīto e-pastu.