Statuss:
Noslēdzies
Par aktivitāti

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizāciju (funkcionālo aktivizēšanu) saskaņā ar integrēto pašvaldības attīstības programmu, tādā veidā veicinot Latvijas galvaspilsētas turpmākās sociāli ekonomiskās izaugsmes priekšnosacījumu veidošanos.

Finansējuma saņēmējs ir Rīgas pilsētas pašvaldība.

Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 8 268 281 lati, tajā skaitā, ERAF finansējums ir 7 028 040 lati un nacionālais publiskais finansējums ir 1 240 241 lati.

Projektu īstenošanas  veidlapa

(13.05.2016.) 

Normatīvie akti

2014.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.185 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība""