Bērnu grupiņa ar skolotāju pļavā

Š.g. 1. martā notika Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padomes sēde, kurā pieņemts lēmums par projektu iesniegumiem, kas iesniegti konkursā aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida pasākumu īstenošana”. Projektu konkursam kopā tika iesniegti 23 projektu iesniegumi, Fonda padome no Fonda līdzekļiem 2024.- 2025. gadā apstiprināja finansējumu 12 projektu īstenošanai.

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt nacionāla un reģionāla mēroga izglītojošu pasākumu organizēšanu, lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratnes veidošanu par videi draudzīgu rīcību un rosinātu aktīvu līdzdalību vides apziņas celšanā.

Finansējums no Fonda līdzekļiem piešķirts sekojošiem projektiem.

Projekta  īstenotājs

Projekta nosaukums Piešķirtais finansējums (EUR)
Biedrība “Zaļā brīvība” Tīri.labi. Jauniešu līdzdalība aprites ekonomikā 44 000
Biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra” Videi draudzīgs nākotnes uzņēmējs! 45 000
Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” Pirmsskola apritē = aprite pirmsskolā 27 000
Biedrība „Dabas muzeja atbalsta biedrība” Pasākumu cikls “ļauj dabai augt!” 29 000
Nodibinājums “RigaZOO Fonds Daudzpusīgu aktivitāšu cikls apputeksnētāju saglabāšanas veicināšanai 45 000
Biedrība “Bērnu Vides skola” Dabas iedvesmoti risinājumi nākotnei 20 000
Biedrība “Latvijas Mikologu biedrība” Vides izglītības pilotprogramma “sēņu grozs” - atbildīga dzīvesveida veicināšanas instruments 35 000
Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” Ūdens - mūsu draugs 52 000
Biedrība ”Latvijas Ornitoloģijas biedrība” No baltā stārķa ligzdas līdz jauniešu vides aktīvismam 65 000
Nodibinājums “Pasaules dabas fonds” Jauniešu vides izglītība Latvijas sabiedrībā 21 000
Biedrība “Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācija” Dabai draugs - bērni un jaunieši kā nākotnes līderi vides pārmaiņu veidotāji 57 000
Latvijas Universitāte Lieliem un maziem 60 000

Projektu konkursā, tieši un netieši iesaistot projekta mērķauditoriju (pirmsskolas/pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēni/jaunieši), tiks īstenotas izglītojošas aktivitātes/pasākumi, kas skaidro un palīdz izprast šādas tēmas: Eiropas Zaļais kurss ikdienā, virzība uz aprites ekonomiku, dabas kapitāls un citus aktuālus vides politikas jautājumus.