Maksājuma modulis iestādēm garantē vienotu pakalpojumu apmaksas sistēmu. Izmantojot MM, maksājumus var veikt ar 9 internetbankām.

Latvija.lv e-pakalpojumā “Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizējā reģistrēšana”, Jūrmalas pilsētas domes epakalpojumu portālā un “Reģistrācijas maksa RTU ārzemju studentiem” var norēķināties arī ar maksājuma kartēm” – VISA un MasterCard. 2019. gada beigās ar MM starpniecību varēja norēķināties par 51 publisko pakalpojumu.