VISS logo

 Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) mērķis ir īstenot   elektronisko pakalpojumu attīstību un valsts elektroniskās pārvaldes   ieviešanu Latvijā

 Savietotājs ir risinājumu kopums, kas nodrošina valsts institūcijām:

 

  • ērtu iespēju apmainīties ar informāciju starp dažādām sistēmām standartizētā veidā;
  • piekļuvi dažādām koplietošanas komponentēm e-pakalpojumu attīstībai;
  • e-pakalpojumu darbināšanai nepieciešamās infrastruktūras atbalstu.

Portāls www.viss.gov.lv nodrošina piekļuvi VISS un valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv infrastruktūras resursiem, kas nepieciešami e-pakalpojumu un izstrādei un darbināšanai. Tāpat portāls nodrošina piekļuvi valsts pārvaldes pakalpojumu katalogam

VISS sastāv no šādām koplietošanas daļām:

  • Pakalpojumu katalogs

Pakalpojumu katalogs nodrošina valsts pārvaldes pakalpojumu un to sniegšanas veidu uzskaitījumu, un aktualizācijas iespējas. Detalizēta informācija ir pieejama Koplietošanas pakalpojumu katalogā.

  • XML shēmas.

VISS XML shēmu katalogs piedāvā visu XML shēmu reģistrēšanu, apskati; nodrošina XML shēmu krātuvi, kas paredzēta iestādes IS un e-pakalpojumos lietoto XML shēmu uzturēšanai. Katalogā pieejamās shēmas ir iespējams detalizēti aprakstīt un norādīt saviem partneriem pieejamos resursus, samazinot iestādes konsultatīvā darba nepieciešamību. XML shēmu katalogs piedāvā arī sistēmu pieprasījumu validāciju, kas nodrošina iespēju atbilstošajās shēmās veidot atsauces, nevis iestrādāt to programmatūras izpildkodā. Šajā katalogā var reģistrēt shēmas jebkurai valsts pārvaldes IS neatkarīgi no tā, vai iestāde izmanto kādu VISS funkcionalitāti.  

  • Informācijas sistēmu (IS) servisi

IS servisu katalogs ir valsts un privāto aģentūru IS servisu reģistrs, kurā iekļauti IS servisu apraksti un izmantošanas nosacījumi. Katalogā šobrīd ir aprakstīti visi IS servisi, kas pieejami valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv izmitināto e-pakalpojumu procesiem un citiem servisu lietotājiem. Tāpat kā XML shēmu katalogā IS servisus var reģistrēt arī informācijas sistēmas, kuras nesadarbojas ar Savietotāju. Reģistrējot IS servisu savietotāja IS servisu katalogā, tiek nodrošināta pieeja iestādes koplietošanas IS servisu aprakstiem, kurus esošie vai topošie partneri var izmantot, noslēdzot atbilstošu līgumu ar iestādi. 

  • Autentifikācijas serviss

Autentifikācijas serviss valsts pārvaldes iestādēm nodrošina e-pakalpojumu izmantotāju drošu autentifikāciju (personas identitātes apstiprināšanu) izmantojot eID vai eParaksta kartes, kā arī banku piedāvātos autentifikācijas mehānismus.

Pieslēdzot valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv autentifikācijas servisu, lietotājiem ar vienu tehnisko pieslēgumu tiek nodrošināta iespēja izmantot vairāk nekā 10 dažādus autentifikācijas mehānismus.

Detalizēta informācija par autentifikācijas pakalpojuma saņemšanu ir pieejama Koplietošanas pakalpojumu katalogā.

  • Maksājumu modulis

Iestādēm maksas e-pakalpojumu veidošanā tiek nodrošināts vienots pakalpojumu apmaksas modulis. E-pakalpojums "Maksājuma modulis" ir izstrādāts kā maksimāli integrējams rīks, kas garantē drošu sasaisti ar attiecīgo banku IS, kā arī nodrošina ērtu atsekošanas (ir vai nav apmaksāts) iespēju un informē lietotāju (apmaksas veicēju) par apmaksas statusu. Detalizēta informācija par e-pakalpojuma "Maksājumu modulis" saņemšanu ir pieejama Koplietošanas pakalpojumu katalogā.

  • Iestādes darbinieka darba vieta

Aģentūra nodrošina funkcionālu iestādes darbinieka darba vietu, kas ļauj ērti administrēt un apstrādāt visu izveidotā e-pakalpojuma ietvaros saņemto informāciju. Iestādes darba vietai var tikt nodrošināta sasaistē ar iestādes lietvedības sistēmu, kas veido vienotu, ērtu pieprasījumu un iestāde saņemto elektronisko iesniegumu apstrādi un atvieglo iestādes darbiniekiem šo sūtījumu apstrādi. Detalizēta informācija par iestādes darbinieka darba vietas izmantošanu iestādē saņemto elektronisko iesniegumu apstrādei ir pieejama Koplietošanās pakalpojumu katalogā

  • Datu izplatīšanas un savākšanas tīkls (DIT)

DIT primārā funkcija ir atvieglot iestādes informācijas sistēmu datu izmaiņu izplatīšanā gan tehniski, gan administratīvi. DIT ir veidots pēc pastkastīšu principa un tā ietvaros ir izveidota iestādes darbinieka darba vieta, kur ērti var administrēt datu saņēmēju sarakstu un pārliecināties par datu piegādi. Detalizēta informācija par DIT pakalpojuma saņemšanu ir pieejama Koplietošanas pakalpojumu katalogā

Informācijai!

Plašāka informācija par VISS un e-pakalpojumu infrastruktūru un koplietošanas komponentēm ir pieejama sadaļās "Dokumentācija", "Partneriem" un "Koplietošanas pakalpojumu katalogs".