Statuss:
Noslēdzies

2009.gada 2.septembrī noslēgtie 16 līgumi ar 15 pašvaldībām aktivitātē "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai".

Par aktivitāti

Aktivitātes mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērnu, invalīdu un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, attīstot alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību, ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem.

Finansējuma saņēmējs ir pašvaldības, pašvaldību iestādes, biedrības un nodibinājumi.

Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 2 228 093 latu, t.sk., ERAF finansējums ir 1 893 879 lati un nacionālais publiskais finansējums ir 334 214 lati.

Noslēgtie līgumi Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai" (pieņemti 2008.gada 15.septembrī, ar 2009.gada 17.februāra un 2009.gada 1.septembra grozījumiem).

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"" (03.01.2012.)