Lai rosinātu jauniešos interesi par ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumiem, Valsts reģionālas attīstības aģentūras īstenotā Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros izstrādāta atraktīva, interesanta un īpaši 1.-9. klašu jauniešiem paredzēta interneta spēle „Drošā diena”, kas ne tikai māca, bet liek arī domāt, vērtēt un analizēt it kā ikdienišķas situācijas, kas nepareizu lēmumu rezultātā var pārvērsties nopietnā nelaimes gadījumā.

Eiropā ik gadu nelaimes gadījumos iet bojā vairāk nekā 9 100  bērnu un jauniešu. Diemžēl Latvija šajā drūmajā statistikā ierindojas 4.vietā. Lai samazinātu nelaimes gadījumos bojā gājušo un cietušo bērnu skaitu, nepieciešams veicināt ne tikai drošu vidi, bet arī zināšanas par drošu rīcību.

Neskatoties uz to, ka šajā moderno tehnoloģiju laikmetā informācija par ugunsdrošību un civilo aizsardzību ir dažu klikšķu attālumā, bērni un jaunieši joprojām turpina rīkoties neapdomīgi un pieņem nepareizus lēmumus, kas bieži apdraud pašu un apkārtējo cilvēku veselību un dzīvību. Nevēlēšanās iedziļināties un izglītoties drošības jautājumos nereti ir noteicošais faktors tam, ka jauniešu zināšanas un iemaņas negadījumu novēršanā vai situāciju risināšanā nav pietiekamas, balstās stereotipos un popkultūras radītos pieņēmumos. Bieži vien šie temati nav pietiekami atraktīvi un nepiesaista jauniešu uzmanību.

Spēle ļauj virtuāli veikt uzdevumus un analizēt situācijas dažādās realitātei pietuvinātās, taču mākslīgās vidēs – mājā, pagalmā, skolā un dabā, apskatot vairākas 7 līdz 16 gadu vecu jauniešiem svarīgas tēmas:

  • Ugunsdrošība
  • Elektrodrošība
  • Civilā drošība ikdienā
  • Civilā drošība atkarībā no laikapstākļiem
  • Evakuācija no dažādām vietām un dažādās situācijās
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, civilā aizsardzība

Ņemot vērā bērnu spēju un zināšanu attīstību dažādos  vecuma posmos, spēles „Drošā diena” uzdevumi iedalīti trijos atšķirīgos līmeņos:

  • Dāvis no 7 līdz 9 gadus veciem bērniem (1. — 3. klase);
  • Signe no 10 līdz 12 gadus veciem bērniem (4. — 6. klase);
  • Roberts no 13 līdz 16 gadus veciem bērniem (7. — 9. klase).

Spēle pieejam arī ļoti mūsdienīgās un bērniem aktuālās vidēs

Metodiskais materiāls pedagogiem
Izglītojoša un interaktīva spēle par ugunsdrošību un civilo aizsardzību 1.-9.klašu skolēniem


image, 298x54px, 44.67 KB