Drukāt

Iepirkumi


Publicēts Paredzamā līguma priekšmets ID Nr. Pieteikties līdz Pēdējie labojumi Statuss
12.06.2019 Atlassian Confluence uzturēšanas atbalsta iegāde, versiju jauninājumu saņemšana VRAA 2019/12/MI 14.06.2019 Pabeigts
12.06.2019 Oficiālās elektroniskās adreses informācijas sistēmas uzturēšana VRAA 2019/16/MI 25.06.2019 Nepabeigts
08.04.2019 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas daudzbērnu ģimenēm risinājuma lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana VRAA 2019/04/MI 30.04.2019 Nepabeigts
05.04.2019 Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem un dokumentiem līdz drošības līmenim “dienesta vajadzībām” (ieskaitot) drošības audita pakalpojumi VRAA 2019/02/MI 25.04.2019 Pabeigts
02.04.2019 Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā VRAA/2019/09/MI 15.04.2019 Pabeigts
04.03.2019 Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā VRAA/2019/06/MI 18.03.2019 Pabeigts
02.01.2019 EIS iepirkums
Par ražotāja standarta programmatūras pakalpojumu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA 2018/21/AK/CI-116 07.03.2019 13.02.2019. Pabeigts
02.01.2019 EIS iepirkums
Par servertehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA 2018/20/AK/CI-115 20.03.2019 29.01.2019. Pabeigts
16.11.2018 IBM Power serveru un programmatūras ražotāja garantijas uzturēšanas serviss nodrošināšana VRAA 2018/20/MI 30.11.2018 Pabeigts
15.10.2018 EIS iepirkums
Par pārtikas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA 2018/06/AK/CI-112 21.12.2018 06.11.2018. Nepabeigts
08.10.2018 EIS iepirkums
Par drukas iekārtu, drukas iekārtu izejmateriālu un demonstrācijas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA 2018/16/AK/CI-114 14.12.2018 08.01.2019. Nepabeigts
28.09.2018 Tirgus izpēte.
“Skolēnu nometņu organizēšana 2018.gada skolēnu rudens brīvlaikā”
VRAA/2018/17/B 15.10.2018 Pabeigts
26.07.2018 Projekta Baltic LINes noslēguma konferences komunikācijas aktivitāšu nodrošināšana VRAA/2018/12/VASAB/MI 08.08.2018 Pabeigts
11.07.2018 EIS iepirkums
Informācija par paredzamo drukas iekārtu, drukas iekārtu izejmateriālu un demonstrācijas iekārtu piegādes procedūru Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
.. Nepabeigts
04.07.2018 EIS iepirkums
Informācija par paredzamo pārtikas preču piegādes iepirkuma procedūru Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
.. Nepabeigts
19.06.2018 Baltijas jūras kopīga jūras telpiskās plānošanas reģionālā ietvara ieviešanas novērtējums
Assessment of the application of Baltic Sea Common Regional Maritime Spatial Planning Framework
VRAA/2018/11/VASAB/MI 18.07.2018 Pabeigts
18.06.2018 EIS iepirkums
Par mēbeļu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA 2018/07/AK/CI-113 24.08.2018 Nepabeigts
02.05.2018 Starptautiskā foruma ““Laiks bērniem!” Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību” organizēšana VRAA 2018/10/B 14.05.2018 10.05.2018 Pabeigts
13.04.2018 Starptautiskā foruma ““Laiks bērniem!” Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību” organizēšana |PĀRTRAUKTS| VRAA 2018/09/B 24.04.2018 PĀRTRAUKTS Pabeigts
06.04.2018 Terra Vission programmnodrošinājuma licences un ražotāja atbalsta nodrošināšana Valsts vides dienesta pārvaldāmās Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmai VRAA 2018/07/MI 17.04.2018 Pabeigts
04.04.2018 Informācija par mēbeļu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem VRAA 2018/07/AK/CI-113 04.04.2018 Nepabeigts
27.03.2018 Pasākuma “Latvijas Goda ģimenes gads” informatīvās kampaņas īstenošana VRAA 2018/04/AK 17.04.2018 Pabeigts
14.03.2018 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 10.panta 1.daļas kārtībā “Mērķprogrammas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” izglītības programmu īstenošana” VRAA/2018/03/B 22.03.2018 Pabeigts
06.12.2017 Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi VRAA/2017/19/ ERAF/ESF/AK 27.12.2017 Pabeigts
29.11.2017 Sarunu procedūra, kas rīkota, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 2.punkta c) apakšpunktu “Par atjauninājumu un to licenču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ietvarprogrammatūrai” VRAA 2017/18/SP 29.11.2017 Pabeigts
28.11.2017 VASAB sekretariāta mājaslapas izstrāde, ieviešana un uzturēšana VRAA/ 2017/20/VASAB/MI 12.12.2017 08.12.2017. Pabeigts
14.11.2017 Datu pārraides pakalpojumi VRAA 2017/17/MI 04.12.2017 Pabeigts
09.11.2017 Iepirkuma procedūras Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā “Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem un dokumentiem līdz drošības līmenim “dienesta vajadzībām” (ieskaitot) drošības audita pakalpojumi” VRAA 2017/12/MI 22.12.2017 13.12.2017. Pabeigts
16.10.2017 Attālināto (administratoru) pieslēgumu kontroles rīka risinājuma piegāde un uzturēšana VRAA 2017/16/MI 31.10.2017 Pabeigts
11.09.2017 Informācijas drošības vadības sistēmas ieviešana Valsts reģionālās attīstības aģentūrā atbilstoši standarta ISO 27001 prasībām VRAA 2017/15/MI 25.09.2017 Pabeigts
27.06.2017 Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā VRAA 2017/11/MI 11.07.2017 Pabeigts
19.05.2017 EIS iepirkums
Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA 2017/09/AK/CI-110 22.06.2017 15.06.2017. Pabeigts
27.02.2017 Atklāts konkurss "Konsultāciju pakalpojumi, programmatūras un dokumentācijas izstrādes kvalitātes uzraudzības darbi VRAA īstenotos projektos" VRAA 2017/06/ERAF/AK 25.04.2017 23.05.2017. Pabeigts
24.02.2017 EIS iepirkums
Par saimniecības preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA 2017/05/AK/CI-111 23.05.2017 26.04.2017. Pabeigts
16.02.2017 Transportlīdzekļu ilgtermiņa un īstermiņa noma VRAA/2017/4/ERAF/ESF/MI 01.03.2017 Pabeigts
06.02.2017 EIS iepirkums
Par kancelejas preču un biroja papīra piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA 2017/02/AK/CI-109 19.06.2017 09.06.2017. Pabeigts
23.01.2017 Projekta “NSB CoRe” partneru sanāksmes organizēšana VRAA/2017/01/VASAB/B/MI 06.02.2017 Pabeigts
29.12.2016 EIS iepirkums
Par drukas iekārtu izejmateriālu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA 2016/51/AK/CI-108 28.02.2017 30.01.2017. Pabeigts
22.12.2016 Saturiskās informācijas sagatavošana VASAB publikācijai „Baltijas jūras reģiona pieejamība, dinamika 2006.-2011.-2016.gada periodā”
Preparation of the input to the VASAB publication “Accessibility of the Baltic Sea Region, Dynamics during 2006-2011-2016”
VRAA/2016/49/VASAB/MI 26.01.2017 04.01.2017. Pabeigts
20.12.2016 Atklāts konkurss "Hewlett-Packard Enterprise infrastruktūras paplašināšana" VRAA 2016/53/ERAF/AK 17.02.2017 Pabeigts
20.12.2016 Atklāts konkurss "E-pakalpojuma EP155 „Iesniegums iestādei” lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana" VRAA 2016/43/ERAF/AK 17.03.2017 2017-03-10 Pabeigts
20.12.2016 Sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu "Microsoft licenču noma" VRAA 2016/52/SP 22.12.2016 Pabeigts
20.12.2016 Datu publicēšanas platformas izstrāde un ieviešana. VRAA/2016/48/ERAF/MI 09.01.2017 Pabeigts
02.12.2016 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas daudzbērnu ģimenēm risinājuma lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana VRAA/2016/47/MI 16.12.2016 Pabeigts
16.11.2016 Atklāts konkurss "Konsultāciju pakalpojumi, programmatūras un dokumentācijas izstrādes kvalitātes uzraudzības darbi VRAA īstenotos projektos" VRAA 2016/42/ERAF/AK 12.01.2017 06.01.2017 Pabeigts
11.10.2016 Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegāde VRAA/2016/45/MI 02.11.2016 Pabeigts
07.10.2016 Iespieddarbu dizaina izstrāde un druka VRAA/2016/44/VASAB/EKPI/MI 18.10.2016 Pabeigts
30.09.2016 EIS iepirkums
Par medikamentu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA 2016/39/AK/CI-107 05.12.2016 04.11.2016. Pabeigts
20.09.2016 Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas atklāšanas pasākuma un Apvienotās uzraudzības komitejas sanāksmes organizēšana Daugavpilī VRAA/2016/40/EKPI/B 30.09.2016 Pabeigts
16.09.2016 Atkārtota iepirkuma procedūra "Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana" VRAA/2016/41/ERAF/AK 19.12.2016 09.12.2016. Pabeigts
05.09.2016 EIS iepirkums
Par datortehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA 2016/37/AK/CI-106 01.12.2016 22.11.2016. Pabeigts
18.08.2016 EIS iepirkums
Par asmeņserveru un datu glabātuvju piegādi, uzstādīšanu un saistīto pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA 2016/26/AK/CI-105 14.02.2017 20.01.2017. Pabeigts
09.08.2016 Transnacionāli vienotas reģionālās attīstības, loģistikas un mobilitātes vīzijas Ziemeļjūras – Baltijas koridoram izstrāde INTERREG VB projekta “North Sea Baltic connector of regions” (NSB CoRe) ietvaros VRAA/2016/38/VASAB/AK 09.09.2016 05.09.2016 Pabeigts
02.08.2016 Atklāts konkurss „E-parakstītāja lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana" VRAA 2016/34/ERAF/AK 02.09.2016 Pabeigts
29.07.2016 Ekspertu pakalpojumi Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas un projektu ietekmes novērtējumam VRAA/2016/30/EKPI/MI 09.08.2016 Pabeigts
22.07.2016 Optisko šķiedru noma VRAA/2016/36/MI 02.08.2016 Pabeigts
20.07.2016 Hewlett-Packard iekārtu uzturēšanas servisa pagarināšana VRAA/2016/33/MI 01.08.2016 Pabeigts
18.07.2016 Telpu uzkopšanas pakalpojumi Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām VRAA/2016/35/ETS/MI 29.07.2016 Pabeigts
17.06.2016 Taksometru pakalpojumi VRAA/2016/25/MI 30.06.2016 Pabeigts
30.05.2016 VASAB sekretariāta konferences nodrošināšanas pakalpojumi VRAA/2016/15/VASAB/B 30.05.2016 30.05.2016 Pabeigts
25.05.2016 “Google analytics fundamentals” apmācības  Valsts reģionālās attīstības aģentūras darbiniekiem VRAA/2016/22/B 25.05.2016 Pabeigts
10.05.2016 Informācijas uzglabāšanas un prezentācijas sistēmas licences piegāde (ID Nr.VRAA/2016/14/MI) VRAA/2016/14/MI 26.05.2016 Pabeigts
05.05.2016 Vizuālās identitātes izstrāde Baltic LINes projektam VRAA/2016/24/VASAB/MI 18.05.2016 Pabeigts
22.04.2016 VASAB sekretariāta pasākumu organizēšanas pakalpojumi VRAA/2016/18/VASAB/B 10.05.2016 Pabeigts
20.04.2016 Kondicionieru piegāde un uzstādīšana Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām VRAA/2016/23/MI 02.05.2016 Pabeigts
19.04.2016 Ēdināšanas un telpu nodrošināšanas pakalpojumi Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotās uzraudzības komitejas sanāksmes laikā VRAA/2016/21/EKPI/B 29.04.2016 Pabeigts
15.04.2016 EIS iepirkums
Par pārtikas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA 2016/17/AK/CI-101 11.08.2016 28.07.2016. Pabeigts
15.04.2016 Atklāts konkurss "E-pakalpojuma EP00, EP32, EP57 un EP177 pilnveidošana un uzturēšana" VRAA 2016/02/AK 02.06.2016 2016-05-20 Pabeigts
15.04.2016 VASAB brošūras “Urbānā revitalizācija Baltijas jūras reģiona valstīs” izgatavošana VRAA/2016/20/VASAB/MI 26.04.2016 Pabeigts
15.04.2016 EIS iepirkums
Par veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2016/11/AK/CI-104 25.07.2016 20.06.2016. Pabeigts
15.04.2016 Apmācības “Testēšanas pamati”  Valsts reģionālās attīstības aģentūras darbiniekiem VRAA/2016/13/B 15.04.2016 15.04.2016 Pabeigts
08.04.2016 Vizuālās identitātes pakalpojumi projekta “Baltic SCOPE” vajadzībām VRAA/2016/16/VASAB/MI 19.04.2016 Pabeigts
05.04.2016 VASAB publikācijas “Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstība” izgatavošana VRAA/2016/12/VASAB/MI 18.04.2016 11.04.2016. Pabeigts
01.04.2016 Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu apvienoto tehnisko sekretariātu, Baltijas jūras reģiona valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB sekretariāta un Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām VRAA/2016/09/EKPI/VASAB/B 18.04.2016 Pabeigts
31.03.2016 Pārvietošanas pakalpojumu nodrošināšana Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām VRAA/2016/08/MI 11.04.2016 Pabeigts
29.03.2016 EIS iepirkums
Par medicīnas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2016/03/AK/CI-102 28.07.2016 28.06.2016. Pabeigts
23.03.2016 Vizuālās identitātes pakalpojumi projekta “Baltic SCOPE” vajadzībām VRAA/2016/10/VASAB/MI 06.04.2016 Pabeigts
11.03.2016 Vizuālās identitātes pakalpojumi projekta “Baltic SCOPE” vajadzībām VRAA/2016/07/VASAB/MI 23.03.2016 Pabeigts
10.03.2016 Būvniecības ekspertu pakalpojumi Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas  Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām VRAA/2016/06/EKPI/MI 23.03.2016 Pabeigts
29.02.2016 Žalūziju piegāde un uzstādīšana Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām VRAA/2016/05/MI 11.03.2016 Pabeigts
10.02.2016 EIS iepirkums
Par servertehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA 2014/41/AK/CI-92 14.07.2016 20.06.2016. Pabeigts
05.02.2016 Iespieddarbu izgatavošana un piegāde Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas vajadzībām VRAA/2016/04/EKPI/MI 17.02.2016 11.02.2016. Pabeigts
05.02.2016 Būvniecības ekspertu pakalpojumi Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas  Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām VRAA/2016/01/EKPI/MI 23.02.2016 Pabeigts
04.02.2016 Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana VRAA 2016/94/ERAF/AK 18.04.2016 2016-04-11 Pabeigts
08.12.2015 ES Baltijas jūras reģiona Stratēģijas horizontālās aktivitātes “Telpiskā plānošana” informatīvā bukleta dizaina izstrāde, maketēšana, druka un piegāde VRAA/2015/93/VASAB/MI 28.12.2015 Pabeigts
07.12.2015 EIS iepirkums
Par datortehnikas uzstādīšanas un konfigurēšanas pakalpojumu, mākoņskaitļošanas pakalpojumu un citu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2015/75/AK/CI-100 21.03.2016 10.03.2016. Pabeigts
03.12.2015 VARAM un tās pakļautības iestāžu programmatūras licenču audits VRAA/2015/90/MI 05.01.2016 Pabeigts
02.12.2015 EIS iepirkums
Par drukas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2015/84/AK/CI-103 18.05.2016 09.05.2016. Pabeigts
01.12.2015 Metodoloģijas izstrāde rezultatīvo rādītāju noteikšanai Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam VRAA/2015/89/EKPI/MI 14.12.2015 Pabeigts
30.11.2015 EIS iepirkums
Par demonstrācijas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2015/83/AK/CI-99 13.07.2016 14.06.2016. Pabeigts
27.11.2015 Taksometru pakalpojumi VRAA/2015/91/MI 08.12.2015 Pabeigts
27.11.2015 IP telefonijas atbalstītu balss sakaru pakalpojuma iegāde Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām VRAA/2015/92/ERAF/ESF/EKPI/MI 08.12.2015 07.12.2015. Pabeigts
20.11.2015 EIS iepirkums
Par EKO datortehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2014/42/AK/CI-93 16.06.2016 08.06.2016. Pabeigts
19.11.2015 IP telefonijas atbalstītu balss sakaru pakalpojuma iegāde Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām VRAA/2015/88/ERAF/ESF/EKPI/MI 30.11.2015 Pabeigts
16.11.2015 Ēdināšanas un telpu nodrošināšanas pakalpojumi Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotās uzraudzības komitejas sanāksmes laikā VRAA/2015/87/EKPI/B 23.11.2015 Pabeigts
16.11.2015 Ēdināšanas un telpu nodrošināšanas pakalpojumi Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Apvienotās Programmēšanas komitejas sanāksmes laikā VRAA/2015/86/EKPI/B 23.11.2015 Pabeigts
13.11.2015 Hewlett-Packard disku masīva paplašināšana VRAA/2015/85/MI 13.11.2015 Pabeigts
13.11.2015 Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) un 3 e-pakalpojumu pilnveidošana un uzturēšana VRAA 2015/76/AK 14.01.2016 17.12.2015 Pabeigts
09.11.2015 Ēdināšanas un telpu nodrošināšanas pakalpojumi Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotās uzraudzības komitejas sanāksmes laikā VRAA/2015/82/EKPI/B 16.11.2015 Pabeigts
03.11.2015 Ēdināšanas un telpu nodrošināšanas pakalpojumi Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotās uzraudzības komitejas sanāksmes laikā VRAA/2015/80/EKPI/B 09.11.2015 Pabeigts
03.11.2015 Kalendāru izgatavošana un piegāde Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbībasprogrammas vajadzībām VRAA/2015/81/EKPI/MI 13.11.2015 Pabeigts
30.10.2015 Iepirkums "Valsts reģionālās attīstības aģentūras darbinieku apmācības" VRAA/2015/79/B 13.11.2015 Pabeigts
16.10.2015 Projekta “Baltic SCOPE” vizuālās identitātes papildinājumu izstrāde un iespieddarbu dizaina izstrāde un druka VRAA/2015/78/VASAB/MI 27.10.2015 Pabeigts
14.10.2015 Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde VRAA/2015/77/ESF/EKPI/MI 26.10.2015 Pabeigts
12.10.2015 EIS iepirkums
Par demonstrācijas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2015/46/AK/CI-99 25.11.2015 28.06.2016. Pabeigts
09.10.2015 Telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām VRAA/2015/74/ERAF/ESF/EKPI/MI 20.10.2015 12.10.2015 Pabeigts
05.10.2015 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam mājas lapas izstrāde un uzturēšana VRAA/2015/68/ERAF/MI 16.10.2015 15.10.2015. Pabeigts
14.09.2015 Ēdināšanas pakalpojumi projekta “Baltic SCOPE” atklāšanas pasākuma ietvaros VRAA/2015/73/VASAB/B 18.09.2015 Pabeigts
10.09.2015 VASAB pārskata “Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstība” saturiskās informācijas sagatavošana VRAA/2015/72/VASAB/MI 30.09.2015 Pabeigts
28.08.2015 Tulkošanas tehnikas noma VRAA/2015/70/EKPI/MI 08.09.2015 03.09.2015 Pabeigts
25.08.2015 Izvērtējums par Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenoto Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektu sasniegtajiem rezultātiem un ieguvumiem un pētījums par novadu pašvaldību nākotnes vajadzībām VRAA/2015/69/ŠV/MI 07.09.2015 03.09.2015. Pabeigts
20.08.2015 Reprezentācijas materiālu izgatavošana un piegāde Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām VRAA/2015/67/ERAF/MI 31.08.2015 Pabeigts
20.08.2015 Poligrāfijas materiālu izgatavošana un piegāde Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām VRAA/2015/66/ERAF/MI 31.08.2015 28.08.2015 Pabeigts
07.08.2015 Ēdināšanas pakalpojumi un konferenču zāles ar aprīkojumu noma Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām VRAA/2015/65/ERAF/B 13.08.2015 Pabeigts
03.08.2015 EIS iepirkums
Par  drukas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2015/60/AK/CI-103 23.11.2015 23.10.2015. Pabeigts
29.07.2015 Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) pilnveidošana un uzturēšana VRAA 2015/44/AK 24.09.2015 2015-09-17 Pabeigts
28.07.2015 Ēdināšanas pakalpojumi Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas noslēguma pasākumā VRAA/2015/63/EKPI/B 07.08.2015 05.06.2015 Pabeigts
28.07.2015 Reģionālo forumu un noslēguma konferences par Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrēto ERAF un ESF projektu rezultātiem organizēšana un labās prakses apkopošana VRAA/2015/62/ERAF/ESF/MI 10.08.2015 Pabeigts
23.07.2015 Pētījumi par Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenoto Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektu sasniegtajiem rezultātiem un ieguvumiem VRAA/2015/40/ŠV/MI 04.08.2015 Pabeigts
23.07.2015 Sinhronās tulkošanas un ar tulkošanas nodrošināšanu saistītie pakalpojumi VRAA/2015/53/ERAF/ESF/ENPI/B 06.08.2015 Pabeigts
22.07.2015 Balvu izveide Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas noslēguma pasākuma apbalvošanas ceremonijai VRAA/2015/57/EKPI/B 30.07.2015 Pabeigts
20.07.2015 Projekta „Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos” (Baltic SCOPE) ārējais audits VRAA/2015/58/VASAB/MI 31.07.2015 Pabeigts
20.07.2015 Iespieddarbu izgatavošana un piegāde projekta “Baltic SCOPE” vajadzībām VRAA/2015/59/VASAB/MI 31.07.2015 24.07.2015. Pabeigts
17.07.2015 Gala lietotāju un gala lietotāju konsultantu apmācību materiālu izstrāde VRAA/2015/56/ERAF/B 29.07.2015 Pabeigts
15.07.2015 Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām VRAA/2015/55/EKPI/MI 27.07.2015 Pabeigts
15.07.2015 Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pilnveidošana un uzturēšana VRAA 2015/36/AK 26.08.2015 Pabeigts
15.07.2015 Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas noslēguma pasākuma organizēšana VRAA/2015/52/EKPI/B 27.07.2015 Pabeigts
15.07.2015 Ēdināšanas un telpu nodrošināšanas pakalpojumi Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas noslēguma pasākumā VRAA/2015/54/EKPI/B 22.07.2015 Pabeigts
13.07.2015 Reģionālo forumu un noslēguma konferences par VRAA administrēto ERAF un ESF projektu rezultātiem organizēšana un labās prakses apkopošana VRAA/2015/51/ERAF/ESF/B 23.07.2015 Pabeigts
03.07.2015 Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes  IT sistēmu un datortehnikas uzturēšana VRAA/2015/41/AK 30.09.2015 03.09.2015. Pabeigts
02.07.2015 Konkurss "Biroja telpu ilgtermiņa noma." 14.08.2015 04.08.2015 Pabeigts
30.06.2015 Būvniecības ekspertu pakalpojumi VRAA/2015/49/ESF/EKPI/AK 31.07.2015 Pabeigts
19.06.2015 Vizuālās identitātes izstrāde Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai VRAA/2015/45/ERAF/MI 02.07.2015 Pabeigts
18.06.2015 Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ārējais audits VRAA/2015/38/ŠV/MI 01.07.2015 Pabeigts
11.06.2015 Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu apvienoto tehnisko sekretariātu darbinieku veselības apdrošināšana VRAA/2015/43/ERAF/EKPI/MI 25.06.2015 Pabeigts
11.06.2015 Projektu “Baltic SCOPE” un “HASPS” un VASAB sekretariāta pasākumu organizēšanas pakalpojumi VRAA/2015/42/VASAB/B 25.06.2015 Pabeigts
29.05.2015 Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm" izstrāde (atkārtots iepirkums). VRAA/2015/39/ERAF/MI 10.06.2015 Pabeigts
20.05.2015 Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm" izstrāde (atkārtots iepirkums). VRAA/2015/37/ERAF/MI 02.06.2015 Pabeigts
19.05.2015 EIS iepirkums
Par biroja, izglītības un medicīnas iestāžu mēbeļu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2014/76/AK/CI-96 01.10.2015 18.09.2015. Pabeigts
15.05.2015 Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējā foruma karogu un nozīmīšu izgatavošana VRAA/2015/35/VASAB/MI 27.05.2015 Pabeigts
13.05.2015 Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm" izstrāde VRAA/2015/25/ERAF/MI 25.05.2015 Pabeigts
12.05.2015 Būvniecības ekspertu pakalpojumi VRAA/2015/28/ESF/ERAF/EKPI/AK 12.06.2015 Pabeigts
08.05.2015 Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām VRAA/2015/34/EKPI/MI 20.05.2015 Pabeigts
07.05.2015 Projekta “Baltic SCOPE” brošūras maketēšanas un drukas pakalpojumi VRAA/2015/33/VASAB/MI 19.05.2015 08.05.2015. Pabeigts
05.05.2015 EIS iepirkums
Par EKO biroja tehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2015/30/AK/CI-98 27.07.2015 21.07.2015. Pabeigts
05.05.2015 Projekta „Baltic SCOPE” mājas lapas izstrāde, uzturēšana un tehniskais atbalsts VRAA/2015/31/VASAB/MI 18.05.2015 Pabeigts
29.04.2015 EIS iepirkums
Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2015/03/AK/CI-97 08.07.2015 29.06.2015. Pabeigts
29.04.2015 E-konkursu un e-izsoļu apakšsistēmai nepieciešamās infrastruktūras piegāde VRAA/2015/17/ERAF/AK 06.07.2015 19.06.2015. Pabeigts
27.04.2015 Printeru un kopētāju tehniskā apkope un remonts VRAA/2015/23/ESF/ERAF/EKPI/MI 11.05.2015 Pabeigts
23.04.2015 Ģeoportāla un ĢDS lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana VRAA 2015/12/ERAF/AK 03.07.2015 2015-06-02 Pabeigts
21.04.2015 Pasākumu organizēšanas pakalpojumu iegāde VRAA/2015/24/ERAF/EKPI/B 27.04.2015 Pabeigts
21.04.2015 Datu centra pakalpojumi VRAA 2015/26/ERAF/AK 10.07.2015 11.06.2015. Pabeigts
20.04.2015 Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējā foruma stendu konstrukciju nodrošināšana, izvietošana, transportēšana, apkalpošana, uzstādīšana un demontāža VRAA/2015/20/VASAB/MI 05.05.2015 Pabeigts
20.04.2015 Ugunsdzēsības pārklāju piegāde VRAA//2015/29/ŠV/MI 05.05.2015 Pabeigts
15.04.2015 Autobusu nomas pakalpojumi VRAA/2015/27/EKPI/ERAF/ESF/MI 27.04.2015 Pabeigts
02.04.2015 Informācijas sistēmu drošības un veiktspējas audits VRAA 2015/10/ERAF/AK 18.05.2015 Pabeigts
31.03.2015 Valsts reģionālās attīstības aģentūras zvanu centra izveide VRAA/2015/18/MI 14.04.2015 Pabeigts
31.03.2015 Risinājuma "VRAA E-Parakstītājs" audits VRAA/2015/22/ERAF/MI 20.04.2015 Pabeigts
30.03.2015 Autobusu nomas pakalpojumi VRAA/2015/21/EKPI/ERAF/ESF/MI 13.04.2015 Pabeigts
24.03.2015 Ugunsdzēsības pārklāju piegāde VRAA/2015/15/ŠV/MI 07.04.2015 Pabeigts
24.03.2015 Risinājuma "VRAA E-Parakstītājs" audits VRAA/2015/11/ERAF/MI 13.04.2015 2015-03-30 Pabeigts
20.03.2015 Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējā foruma rokasgrāmatas izgatavošana un piegāde VRAA/2015/19/VASAB/MI 31.03.2015 24.03.2015. Pabeigts
09.03.2015 Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējā foruma kontaktbiržas organizēšanas pakalpojumi VRAA/2015/14/VASAB/B 23.03.2015 20.03.2015. Pabeigts
05.03.2015 Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu apvienoto tehnisko sekretariātu, Baltijas jūras reģiona valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB sekretariāta un Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām VRAA/2015/16/EKPI/ERAF/ESF/B 20.03.2015 10.03.2015 Pabeigts
05.03.2015 Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana VRAA 2015/05/ERAF/AK 29.04.2015 22.04.2015. Pabeigts
02.03.2015 Iespieddarbu izgatavošana un piegāde VRAA/2015/08/EKPI/VASAB/MI 13.03.2015 06.03.2015. Pabeigts
18.02.2015 EIS iepirkums
Par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2015/02/SP/CI-81 25.02.2015 Pabeigts
16.02.2015 Ēdināšanas un telpu nodrošināšanas pakalpojumi Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas noslēguma pasākumā VRAA/2015/04/EKPI/B 20.02.2015 Pabeigts
10.02.2015 Vizuālās identitātes izstrāde VASAB projektiem VRAA/2015/07/VASAB/MI 23.02.2015 Pabeigts
09.02.2015 Interneta pieslēguma pakalpojumu nodrošināšana (atkārtots iepirkums). VRAA/2015/09/ERAF/EKPI/MI 20.02.2015 18.02.2015. Pabeigts
05.02.2015 Interneta pieslēguma pakalpojumu nodrošināšana VRAA/2015/06/ERAF/MI 17.02.2015 Pabeigts
02.02.2015 EIS iepirkums
Par kancelejas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2014/75/AK/CI-95 16.09.2015 17.08.2015. Pabeigts
28.01.2015 E-pakalpojumu lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana VRAA 2014/72/AK 13.03.2015 Pabeigts
14.01.2015 Valsts vides dienesta pārvaldāmās Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmas programmatūras un tās IT infrastruktūras apkalpošana un uzturēšana VRAA/2015/01/MI 30.01.2015 Pabeigts
29.12.2014 Valsts vides dienesta pārvaldāmās Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmas programmatūras un tās IT infrastruktūras apkalpošana un uzturēšana VRAA/2014/81/MI 12.01.2015 29.12.2014 Pabeigts
23.12.2014 Valsts vides dienesta pārvaldāmās Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmas programmatūras un tās IT infrastruktūras apkalpošana un uzturēšana VRAA/2014/78/MI 08.01.2015 Pabeigts
23.12.2014 Oracle programmatūras licenču uzturēšana VRAA/2014/79/SP 29.12.2014 Pabeigts
22.12.2014 E-pakalpojuma "Parakstu vākšanai par tautas nobalsošanas iniciatīvu" datu grlabāšanas un parakstu pārbaudes sistēmas izstrāde VRAA 2014/80/MI 09.01.2015 22.12.2014 Pabeigts
26.11.2014 ESVIS: Vienotā datortīkla pieslēguma punktu testēšanas pakalpojumi VRAA/2014/75/MI/SP 28.11.2014 Pabeigts
24.11.2014 Valsts reģionālās attīstības aģentūras telekomunikāciju risinājuma rekonstrukcija, zvanu centra izveidošana un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana VRAA/2014/74/ERAF/ESF/EKPI/MI 05.12.2014 Pabeigts
05.11.2014 Atzinumu sniegšana par projektu iesniegumiem VRAA/2014/71/EEZ/MI 19.11.2014 13.11.2014 Pabeigts
03.11.2014 Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām VRAA/2014/70/EKPI/MI 14.11.2014 Pabeigts
30.10.2014 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam noslēguma pasākuma organizēšana un pētījuma rezultātu vizualizācija VRAA/2014/67/ERAF/B 07.11.2014 Pabeigts
30.10.2014 Projektu datu informācijas sistēmas pilnveidošana un uzturēšana VRAA/2014/69/ESF/MI 10.11.2014 Pabeigts
30.10.2014 EIS IEPIRKUMS
Par medikamentu un enterālās barošanas līdzekļu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2014/61/AK/CI-94 22.12.2014 25.11.2014 Pabeigts
22.10.2014 EIS IEPIRKUMS
Par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2013/54/AK/CI-81 05.01.2015 27.11.2014 Pabeigts
21.10.2014 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas konferences organizēšana Utenas rajonā, Lietuvas Republikā VRAA/2014/64/ERAF/B 27.10.2014 Pabeigts
15.10.2014 Mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana VRAA/2014/59/ERAF/ESF/EKPI/MI 27.10.2014 24.10.2014 Pabeigts
09.10.2014 Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde VRAA/2014/60/ESF/ŠV/MI 20.10.2014 17.10.2014 Pabeigts
02.10.2014 E-pakalpojumu lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana VRAA 2014/28/AK 12.11.2014 07.11.2014 Pabeigts
29.09.2014 Fiber Channel komutatoru un nepārtrauktās barošanas bloku piegāde un uzstādīšana VRAA/2014/58/ERAF/MI 10.10.2014 Pabeigts
26.09.2014 Informatīvo un mācību semināru, konferenču, komiteju, darba grupu un citu pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana VRAA/2014/57/ERAF/ESF/EKPI/B 03.10.2014 01.10.2014 Pabeigts
18.09.2014 Datorizēto darba vietu apkalpošana reģionos VRAA/2014/56/MI 29.09.2014 24.09.2014 Pabeigts
17.09.2014 E-konkursu un e-izsoļu apakšsistēmas izstrāde VRAA/2014/31/ERAF/AK 06.01.2015 05.01.2015 Pabeigts
17.09.2014 Mērķgrupu pētījuma “VRAA administrēto ERAF un ESF projektu ietvaros sniegto pakalpojumu novērtējums mērķa grupās” veikšana, kā arī ieteikumu izstrāde pakalpojumu un informācijas plūsmas uzlabošanai VRAA/2014/55/ESF/MI 29.09.2014 Pabeigts
15.09.2014 Parakstu vākšanas un pašvaldības referenduma pakalpojumu elektronizācija VRAA/2014/54/AK 08.12.2014 27.11.2014. Pabeigts
10.09.2014 Ekspertu pakalpojumi projektu iesniegumu vērtēšanai VRAA/2014/50/EEZ/AK 20.10.2014 03.10.2014 Pabeigts
04.09.2014 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kopēšanas iekārtu apkope un remonts VRAA/2014/53/MI 15.09.2014 Pabeigts
29.08.2014 Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde VRAA/2014/52/VASAB/MI 09.09.2014 Pabeigts
26.08.2014 8. VASAB Baltijas jūras telpiskās plānošanas un attīstības atbildīgo ministru konferences organizēšana VRAA/2014/51/VASAB/B 26.08.2014 Pabeigts
06.08.2014 Iespieddarbu izgatavošana un piegāde VRAA/2014/49/VASAB/EKPI/MI 18.08.2014 Pabeigts
24.07.2014 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta rīkotajos pasākumos VRAA/2014/47/EKPI/B 01.08.2014 Pabeigts
23.07.2014 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam kapitalizācijas ziņojuma sagatavošan VRAA/2014/39/ERAF/MI 04.08.2014 31.07.2014. Pabeigts
21.07.2014 Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde VRAA/2014/46/EKPI/ERAF/MI 01.08.2014 Pabeigts
16.07.2014 Iespieddarbu izgatavošana un piegāde VRAA/2014/45/VASAB/EKPI/ERAF/MI 28.07.2014 Pabeigts
02.07.2014 Iekārtu monitoringa sistēmas programmatūra un iekārtu papildu komponenšu piegāde VRAA/2014/40/ERAF/MI 15.07.2014 Pabeigts
13.06.2014 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kopēšanas iekārtu apkope un remonts VRAA/2014/44/MI 30.06.2014 Pabeigts
11.06.2014 Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas reklāmas video izveide VRAA/2014/34/EKPI/B 30.06.2014 Pabeigts
11.06.2014 TAPIS gala lietotāju apmācība VRAA/2014/29/ERAF/MI 27.06.2014 Pabeigts
10.06.2014 Parakstu vākšanas un pašvaldības referenduma pakalpojumu elektronizācija VRAA/2014/38/AK 04.08.2014 29.07.2014. Pabeigts
09.06.2014 Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldības pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana VRAA 2014/37/ERAF/AK 12.08.2014 05.08.2014 Pabeigts
29.05.2014 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telekomunikāciju sistēmas apkope un uzturēšana VRAA/2014/36/MI 10.06.2014 Pabeigts
29.05.2014 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kopēšanas iekārtu apkope un remonts VRAA/2014/35/MI 10.06.2014 Pabeigts
22.05.2014 Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu apvienoto tehnisko sekretariātu, Baltijas jūras reģiona valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB sekretariāta un Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām VRAA/2014/33/EKPI/ERAF/ESF/B 09.06.2014 30.05.2014 Pabeigts
20.05.2014 Iekārtu monitoringa sistēmas programmatūra un iekārtu papildu komponenšu piegāde VRAA/2014/27/ERAF/MI 02.06.2014 Pabeigts
20.05.2014 Telpu uzkopšanas pakalpojumi Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām VRAA/2014/30/ERAF/EKPI/MI 02.06.2014 26.05.2014 Pabeigts
08.05.2014 Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv pilnveidošanas un uzturēšanas pakalpojumi VRAA/2014/26/ERAF/AK 31.07.2014 20.06.2014. Pabeigts
24.04.2014 EIS IEPIRKUMS
Par medicīnas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2014/25/AK/CI-91 02.07.2014 19.06.2014 Pabeigts
14.04.2014 Ēdināšanas un telpu nodrošināšanas pakalpojumi Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Apvienotās programmēšanas komitejas IV sanāksmes dalībniekiem VRAA/2014/24/ENPI/B 17.04.2014 Pabeigts
26.03.2014 Semināra „Seminar for Beneficiaries and Patners on Closure of the Project and Final Reporting”  norises nodrošināšana VRAA/2014/21/ENPI/B 01.04.2014 Pabeigts
21.03.2014 Valsts vides dienesta pārvaldāmās Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmu licenču piegāde, sistēmas uzturēšana un apkalpošana VRAA/2014/22/MI 01.04.2014 Pabeigts
17.03.2014 Ekspertu pakalpojumi vadlīniju izstrādei un konsultāciju sniegšanai projektu iesniedzējiem VRAA/2014/18/EEZ/MI 31.03.2014 Pabeigts
14.03.2014 Valsts vides dienesta pārvaldāmās Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmu licenču piegāde, sistēmas uzturēšana un apkalpošana VRAA/2014/19/MI 25.03.2014 Pabeigts
14.03.2014 "Fiber Channel komutatori" VRAA/2014/12/ERAF/MI 25.03.2014 Pabeigts
13.03.2014 EIS iepirkums
Par datortehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2014/17/AK/CI-90 25.06.2014 18.06.2014 Pabeigts
10.03.2014 Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” dokumentu vadības sistēmas „OpenKM” integrācija ar Publiskās pārvaldes dokumentu integrācijas vidi (DIV) VRAA 2014/11/ERAF/MI 25.03.2014 Pabeigts
07.03.2014 EIS IEPIRKUMS
Par pārtikas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2014/16/AK/CI-89 06.06.2014 30.05.2014 Pabeigts
07.03.2014 EIS IEPIRKUMS
Par biroja papīra piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2014/15/AK/CI-84 08.05.2014 09.04.2014 Pabeigts
07.03.2014 EIS IEPIRKUMS
Par saimniecības preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2014/02/AK/CI-83 21.05.2014 13.05.2014 Pabeigts
25.02.2014 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas konferences organizēšana Viļņā, Lietuvas Republikā VRAA/2014/14/ERAF/ENPI/B 03.03.2014 Pabeigts
24.02.2014 Valsts kancelejas dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmas sadarbspējas nodrošināšana ar dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi VRAA 2014/06/ERAF/AK 31.03.2014 Pabeigts
21.02.2014 EIS IEPIRKUMS
Par reprezentācijas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2014/04/AK/CI-82 09.06.2014 09.05.2014 Pabeigts
21.02.2014 Datortehnikas noma VRAA/2014/13/EEZ/MI 04.03.2014 Pabeigts
18.02.2014 Iespieddarbu izgatavošana un piegāde VRAA/2014/10/ ERAF/ESF/ENPI/MI 03.03.2014 Pabeigts
13.02.2014 EIS iepirkums
Par asmeņu servertehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2013/37/AK/CI-75 07.07.2014 30.06.2014 Pabeigts
10.02.2014 Sociālās izglītojoša satura web spēles par ugunsdrošību un civilo aizsardzību izstrāde VRAA 2014/08/ŠV/MK 17.03.2014 11.03.2014 Pabeigts
05.02.2014 EIS IEPIRKUMS
Par drukas iekārtu izejmateriālu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2014/03/AK/CI-80 21.03.2014 21.02.2014 Pabeigts
20.01.2014 Ugunsmūru iekārtu piegāde VRAA/2014/05/ERAF/MI 31.01.2014 21.02.2014. Pabeigts
15.01.2014 Transportlīdzekļu ilgtermiņa un īstermiņa noma VRAA/2014/01/ERAF/ESF/ENPI/AK 25.02.2014 07.02.2014 Pabeigts
27.12.2013 3 (trīs) elektronisko pakalpojumu izstrāde un ieviešana VRAA/2013/71/ERAF/AK 10.03.2014 10.02.2014 Pabeigts
20.12.2013 IT infrastruktūras uzraudzības risinājuma pilnveidošana VRAA/2013/72/ERAF/MI 06.01.2014 Pabeigts
17.12.2013 Programmatūras licenču piegāde VRAA/2013/70/ERAF/MI 02.01.2014 27.12.2013 Pabeigts
13.12.2013 Sertificētu mobilo iekārtu un sertificētu šifrēšanas iekārtu piegāde VRAA/2013/46/ERAF/SP 20.01.2014 Pabeigts
12.11.2013 Ugunsmūru iekārtu piegāde VRAA/2013/64/ERAF/AK 10.12.2013 04.12.2013 Pabeigts
12.11.2013 Sociālās izglītojoša satura web spēles par ugunsdrošību un civilo aizsardzību izstrāde VRAA 2013/65/ŠV/MK 16.12.2013 12.12.2013 Pabeigts
05.11.2013 Apmācības par e-pakalpojumu prezentācijas vidi un koplietošanas infrastruktūru VRAA/2013/68/ERAF/B 21.11.2013 Pabeigts
05.11.2013 EIS IEPIRKUMS
Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un ražotāja sertificēto apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2013/55/AK/CI-85 05.03.2014 26.02.2014 Pabeigts
29.10.2013 Rokasgrāmatas izstrāde uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai VRAA/2013/62/ERAF/MI 11.11.2013 08.11.2013 Pabeigts
28.10.2013 Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegāde VRAA/2013/67/ERAF/MI 13.11.2013 Pabeigts
01.10.2013 Būvniecības ekspertu pakalpojumi VRAA/2013/61/ERAF/AK 29.10.2013 Pabeigts
25.09.2013 Saldus novada pašvaldības dokumentu pārvaldības sistēmas „DocLogix” pielāgojumu izstrāde sadarbspējas nodrošināšanai ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi VRAA/2013/58/ERAF/MI 07.10.2013 2013-12-11 Pabeigts
17.09.2013 Ģeotelpisko datu turētāju galveno lietotāju apmācības VRAA/2013/53/B 03.10.2013 26.09.2013 Pabeigts
16.09.2013 EIS IEPIRKUMS
Par kancelejas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2013/56/AK/CI-88 05.12.2013 28.11.2013 Pabeigts
16.09.2013 Konsultāciju pakalpojumi progresa pārskata par VASAB ilgtermiņa perspektīvas īstenošanu sagatavošana VRAA/2013/57/MI 27.09.2013 Pabeigts
13.09.2013 Ekspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu VRAA/2013/59/ERAF/MI 25.09.2013 Pabeigts
03.09.2013 Informatīvo un mācību semināru, konferenču, komiteju, darba grupu un citu pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana VRAA/2013/52/ERAF/ESF/ENPI/B 16.09.2013 Pabeigts
15.08.2013 Iespieddarbu izgatavošana Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām VRAA/2013/51/ERAF/MI 26.08.2013 Pabeigts
09.08.2013 Prezentācijas vides apmācības VRAA/2013/03/ERAF/B 03.09.2013 27.08.2013. Pabeigts
06.08.2013 Ziņu aģentūru pakalpojumi Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām VRAA/2013/50/ERAF/B 19.08.2013 Pabeigts
01.08.2013 Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde VRAA/2013/48/ENPI/ERAF/MI 12.08.2013 08.08.2013 Pabeigts
30.07.2013 Video īsfilmu par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektu rezultātiem izveide VRAA/2013/49/ERAF/B 14.08.2013 Pabeigts
29.07.2013 Programmas starpposma novērtēšana VRAA/2013/47/ENPI/AK 06.09.2013 30.08.2013 Pabeigts
08.07.2013 Konsultantu piesaiste programmatūras kvalitātes kontrolei VRAA īstenoto projektu realizācijā VRAA/2013/14/ERAF/AK 23.09.2013 19.09.2013 Pabeigts
28.06.2013 Elektroniskā pakalpojuma „Mani dati Sociālajā dienestā un sociālā pabalsta pieprasīšana” un sociālo datu uzturēšanas apakšsistēmu papildinājumu izstrāde un ieviešana VRAA/2013/42/ERAF/AK 29.07.2013 10.07.2013. Pabeigts
28.06.2013 Ekspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu VRAA/2013/44/ERAF/MI 09.07.2013 Pabeigts
26.06.2013 Būvniecības ekspertu pakalpojumi VRAA/2013/43/ERAF/AK 24.07.2013 15.07.2013. Pabeigts
25.06.2013 Atbalsta nodrošināšana Publisko pakalpojumu kataloga migrācijai VRAA/2013/33/ERAF/MI 08.07.2013 05.07.2013. Pabeigts
21.06.2013 Saldus novada pašvaldības dokumentu pārvaldības sistēmas „DocLogix” pielāgojumu izstrāde sadarbspējas nodrošināšanai ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi VRAA/2013/38/ERAF/MI 04.07.2013 Pabeigts
17.06.2013 Virtuālā e-paraksta pakalpojumu sniegšana VRAA/2013/41/MI 01.07.2013 Pabeigts
10.06.2013 EIS IEPIRKUMS
Par biroja, izglītības un medicīnas iestāžu mēbeļu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2013/36/AK/CI-86 16.08.2013 02.08.2013. Pabeigts
10.06.2013 EIS IEPIRKUMS
Par drukas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2013/32/AK/CI-78 20.08.2013 13.08.2013 Pabeigts
24.05.2013 Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā VRAA/2013/26/ERAF/AK 08.07.2013 20.06.2013 Pabeigts
23.05.2013 Ēdināšanas pakalpojumi Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007. – 2013.gadam Apvienotajam tehniskajam sekretariātam VRAA/2013/34/ENPI/B 29.05.2013 Pabeigts
21.05.2013 Valsts vides dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde VRAA/2013/24/ERAF/MI 03.06.2013 Pabeigts
17.05.2013 Ēdināšanas pakalpojumi Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007. – 2013.gadam Apvienotajam tehniskajam sekretariātam VRAA/2013/30/ENPI/B 23.05.2013 Pabeigts
15.05.2013 Pārskata „Reģionu attīstība Latvijā 2012” manuskripta un kartogrāfiskā materiāla sagatavošana VRAA/2013/29/MI 27.05.2013 Pabeigts
26.04.2013 Poligrāfijas darbi Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007. – 2013.gadam Apvienotajam tehniskajam sekretariātam VRAA/2013/25/ENPI/MI 10.05.2013 Pabeigts
12.04.2013 Televīzijas raidījumu izveide pārraidīšanai televīzijā VRAA/2013/22/ERAF/ESF/B 29.04.2013 Pabeigts
12.04.2013 Finanšu starpniecības un autentifikācijas pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot kredītiestādes attālināto elektronisko norēķinu sistēmu (iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmito daļu) VRAA/2013/20/MI 30.04.2013 Nepabeigts
09.04.2013 Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām VRAA/2013/23/ENPI/MI 22.04.2013 Pabeigts
04.04.2013 Disku masīva uzturēšanas servisa pagarināšana VRAA/2013/16/ERAF/AK 07.05.2013 Pabeigts
04.04.2013 Tulkošanas un ar tulkošanas nodrošināšanu saistītie pakalpojumi VRAA/2013/21/ERAF/ESF/ENPI/B 19.04.2013 Pabeigts
28.03.2013 Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2007.- 2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Programmas starpposma novērtēšana
VRAA/2013/19/ENPI/AK 07.05.2013 Pabeigts
28.03.2013 Eksperta, kas nodrošina atzinumu sniegšanu par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa 2007.-2013.gadam ietvaros finansēto objektu būvniecības darbu atbilstību projektu iesniegumiem un Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem, pakalpojumi VRAA/2013/17/ERAF/MI 15.04.2013 Pabeigts
28.03.2013 Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodarbināto personu veselības apdrošināšana VRAA/2013/18/ERAF/ENPI/AK 07.05.2013 Pabeigts
25.03.2013 EIS iepirkums
Par biroja tehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2013/06/AK/CI-76 09.07.2013 03.07.2013 Pabeigts
15.03.2013 Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā VRAA/2013/13/ERAF/MI 26.03.2013 Pabeigts
01.03.2013 Atzinumu sniegšana par Eiropas Savienības fonda 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros izstrādāto projektu iesniegumu finanšu analīzēm un izmaksu efektivitātes analīzēm VRAA/2013/11/ERAF/MI 12.03.2013 Pabeigts
01.03.2013 Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā VRAA/2013/04/ERAF/MI 11.03.2013 Pabeigts
26.02.2013 Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs VRAA/2013/10/LVŠV/AK 26.03.2013 Pabeigts
14.02.2013 EIS iepirkums
Par servertehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2013/07/AK/CI-77 02.05.2013 02.04.2013. Pabeigts
13.02.2013 VASAB sekretariāta mājas lapas izstrāde VRAA/2013/08/MI 25.02.2013 Pabeigts
07.02.2013 E - pakalpojuma „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa” lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana VRAA/2012/78/ERAF/AK 12.03.2013 Pabeigts
06.02.2013 Atzinumu sniegšana par Eiropas Savienības fonda 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros izstrādāto projektu iesniegumu finanšu analīzēm un izmaksu efektivitātes analīzēm VRAA/2013/05/ERAF/MI 19.02.2013 Pabeigts
05.02.2013 Portālā www.latvija.lv izvietotā e-pakalpojuma „Mani dati Kadastrā” lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana VRAA/2012/75/MI 20.02.2013 Pabeigts
16.01.2013 Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana VRAA/2013/02/ERAF/AK 22.02.2013 15.02.2013. Pabeigts
11.01.2013 Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem un ar dokumentiem līdz drošības līmenim „Dienesta vajadzībām” (ieskaitot) izveide un ieviešana” VRAA/2012/65/ERAF/SK 04.03.2013 19.02.2013. Pabeigts
10.01.2013 Ziņu aģentūru pakalpojumi Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām VRAA/2012/73/ERAF/B 21.01.2013 Pabeigts
08.01.2013 EIS iepirkums
EKO datortehnikas piegāde, datortehnikas uzstādīšana un tīklu izveide elektronisko iepirkumu sistēmas dalībnieki
VRAA/2012/50/AK/CI-68 22.04.2013 02.04.2013 Pabeigts
07.01.2013 EIS iepirkums
Demonstrācijas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2012/62/AK/CI-71 08.04.2013 02.04.2013 Pabeigts
03.01.2013 EIS iepirkums
Par biroja papīra piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2013/01/AK/CI-79 04.03.2013 28.01.2013 Pabeigts
07.12.2012 Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina apakšsistēmas PFAS NOS lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana VRAA/2012/69/VRAA/ERAF/AK 28.01.2013 22.01.2013. Pabeigts
07.12.2012 Atzinumu sniegšana par Eiropas Savienības fonda 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros izstrādāto projektu iesniegumu finanšu analīzēm un izmaksu efektivitātes analīzēm VRAA/2012/74/ERAF/MI 18.12.2012 Pabeigts
07.12.2012 Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana VRAA/2012/70/ERAF/AK 08.01.2013 Pabeigts
05.12.2012 Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs VRAA/2012/63/LVŠV/AK 22.01.2013 23.01.2013. Pabeigts
30.11.2012 Valsts Kancelejas dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmas sadarbspējas nodrošināšana ar dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi VRAA 2012/71/ERAF/AK 02.01.2013 Pabeigts
30.11.2012 Eksperta pakalpojumi projekta „PartiSEApate” vajadzībām
Expert Services for the Needs of the PartiSEApate Project

VRAA/2012/67//MI 14.12.2012 Pabeigts
27.11.2012 Veselības ministrijas dokumentu pārvaldības sistēmas „Impulss” pielāgojumu izstrāde un sadarbspējas nodrošināšana ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi. VRAA/2012/72/ERAF/AK 11.01.2013 04.01.2013. Pabeigts
27.11.2012 Standartprogrammatūras licenču piegāde ERAF finansēto projektu lietojumprogrammatūras darbināšanai VRAA/2012/57/ERAF/AK 13.02.2013 17.01.2013. Pabeigts
27.11.2012 Tehniskās infrastruktūras iegāde ERAF finansēto projektu programmatūras darbināšanai VRAA/2012/53/ERAF/AK 21.01.2013 Pabeigts
27.11.2012 EIS iepirkums
Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai lietojamo ārstniecības līdzekļu piegāde Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2012/58/AK/CI-72 18.02.2013 07.02.2013. Pabeigts
27.11.2012 EIS iepirkums
Muskuļu un skeleta sistēmas ārstniecības līdzekļu piegāde Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2012/59/AK/CI-73 28.02.2013 04.02.2013 Pabeigts
27.11.2012 EIS iepirkums
Pretinfekciju ārstniecības līdzekļu piegāde Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2012/60/AK/CI-74 21.02.2013 17.01.2013. Pabeigts
22.11.2012 INTERREG IVC projekta „Starpreģionālās partnerības platforma” brošūras tekstu korektūra un literārā redakcija (angļu valodā), tehniskā sagatavošana, dizaina izstrāde, drukāšana un piegāde  VRAA/2012/66/ERAF/MI 03.12.2012 Pabeigts
14.11.2012 Standartprogrammatūras licenču piegāde VRAA/2012/64/MI 27.11.2012 Pabeigts
25.10.2012 Standartprogrammatūras licenču piegāde VRAA/2012/61/MI 05.11.2012 Pabeigts
18.10.2012 Būvniecības ekspertu pakalpojumi Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām
Construction Expert Services for the needs of the Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme Joint Technical Secretariat
VRAA/2012/55/ENPI/AK 05.12.2012 20.11.2012. Pabeigts
08.10.2012 Pētījuma „Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības un zinātniskās pētniecības infrastruktūras sadarbības izpēte” izstrāde VRAA/2012/56/ERAF/MI 19.10.2012 Pabeigts
05.10.2012 Lietišķās sinhronās tulkošanas pakalpojumi un tulkošanas tehnikas īre Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām VRAA/2012/52/ENPI/B 16.10.2012 11.10.2012. Pabeigts
04.10.2012 Ēdināšanas pakalpojumi Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas gada pasākumā VRAA/2012/54/ENPI/B 12.10.2012 Pabeigts
24.09.2012 Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana VRAA/2012/48/ERAF/AK 22.10.2012 16.10.2012 Pabeigts
21.09.2012 Telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām VRAA/2012/47/ERAF/ESF/ENPI/MI 03.10.2012 Pabeigts
10.09.2012 EIS iepirkums
Par standarta programmatūras un ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2012/49/AK/CI-70 05.11.2012 29.10.2012. Pabeigts
31.08.2012 Rīcības plāna un rekomendāciju izstrāde ES programmās pieejamā finansējuma efektīvākai izmantošanai reģionos VRAA/2012/51/ERAF/MI 10.09.2012 Pabeigts
30.07.2012 Projektu datu informācijas sistēmas pilnveidošana un uzturēšana VRAA/2012/30/ERAF/ESF/AK 29.08.2012 Pabeigts
27.07.2012 Informācijas un publicitātes materiālu izgatavošana, tipogrāfijas darbu veikšana un piegāde Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām VRAA/2012/46/ENPI/MI 08.08.2012 03.08.2012. Pabeigts
23.07.2012 INTERREG IVC projekta „Starpreģionālās partnerības platforma” rīcības plāna un rekomendāciju izstrāde VRAA/2012/45/ERAF/MI 06.08.2012 01.08.2012. Nepabeigts
03.07.2012 Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām VRAA/2012/43/ENPI/MI 16.07.2012 Pabeigts
27.03.2012 Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta brošūras iespiešana   VRAA/2012/29/ERAF/MI 10.04.2012 27.03.2012. Nepabeigts
23.03.2012 EIS iepirkums
Par reprezentācijas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2012/13/AK/CI-64 29.05.2012 24.05.2012. Pabeigts
21.03.2012 Viesnīcu pakalpojumi Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām VRAA/2012/24/ENPI/B 30.03.2012 Pabeigts
07.03.2012 Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta brošūras iespiešana VRAA/2012/21/ERAF/MI 20.03.2012 07.03.2012 Pabeigts
07.03.2012 Reprezentācijas priekšmetu (ceļojumu somu) izgatavošana un piegāde Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām VRAA/2012/23/ENPI/MI 19.03.2012 26.03.2012. Pabeigts
07.03.2012 Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” dokumentu vadības sistēmas „OpenKM” pielāgojumu izstrāde sadarbspējas nodrošināšanai ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi VRAA/2012/26/ERAF/AK 19.03.2012 07.03.2012 Pabeigts
06.03.2012 Pētījuma „Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības un zinātniskās pētniecības infrastruktūras sadarbības izpēte” izstrāde VRAA/2012/20/ERAF/MI 19.03.2012 06.03.2012. Pabeigts
27.02.2012 E-pakalpojuma „Valsts iestāžu e-konsultācijas portālā www.latvija.lv” izveide un ieviešana VRAA 2012/22/ERAF/AK 07.05.2012 02.05.2012 Pabeigts
20.02.2012 Iepirkuma Iekšlietu ministrijas dokumentu pārvaldības sistēmas „DocsVision” pielāgojumu izstrāde sadarbspējas nodrošināšanai ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi VRAA/2012/19/ERAF/AK 03.04.2012 Pabeigts
17.02.2012 Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodarbināto personu veselības apdrošināšana VRAA/2012/17/ERAF/ENPI/AK 19.03.2012 Pabeigts
17.02.2012 Eksperta, kas nodrošina atzinumu sniegšanu par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa 2007.-2013.gadam ietvaros finansēto objektu būvniecības darbu atbilstību projektu iesniegumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, pakalpojumi VRAA/2012/16/ERAF/MI 28.02.2012 16.03.2012. Pabeigts
14.02.2012 Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrāde un ieviešana VRAA/2012/18/ERAF/AK 12.03.2012 15.03.2012. Pabeigts
31.01.2012 "Finanšu starpniecības un autentifikācijas pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot kredītiestādes attālināto elektronisko norēķinu sistēmu” un „Autentifikācijas pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot kredītiestādes attālināto elektronisko norēķinu sistēmu" VRAA/2012/14/SP 06.03.2012 29.02.2012. Pabeigts
31.01.2012 Pārskata „Reģionu attīstība Latvijā 2011” manuskripta un kartogrāfiskā materiāla sagatavošana VRAA/2012/15/MI 13.02.2012 08.02.2012. Pabeigts
23.01.2012 EIS iepirkums
Par saimniecības preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
VRAA/2012/12/AK/CI-63 02.04.2012 13.03.2012. Pabeigts
20.01.2012 Ministru kabineta sēžu un preses konferenču apraides digitalizācija un tiešraižu nodrošināšana   VRAA/2012/11/ERAF/AK 17.05.2012 16.04.2012. Pabeigts
19.01.2012 E-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude” izstrāde un ieviešana
VRAA/2012/10/ERAF/AK 25.05.2012 18.05.2012. Pabeigts
04.02.2010 Valsts informācijas sistēmu savietotāja, Latvijas valsts portāla www.latvija.lv un elektronisko pakalpojumu izstrāde uzturēšana  VRAA/2010/10/ERAF/SK 18.03.2010 Pabeigts