ES Kohēzijas fonda projekts Jaunumi

Vasarā turpinās VRAA Latvijas vides aizsardzības fonda īstenotā projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” iecerētās darbības.

Projekta partnera telpās Latvijas Nacionālajā dabas muzejā rit darbi pie Latvijas Dabas muzeja Latvijas zīdītāju un CITES ekspozīcijas atjaunošanas un zooloģijas ekspozīcijas ievaddaļas mākslinieciskā risinājuma izstrādes un īstenošanas. Nobeiguma stadijā ir “Būvdarbi muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu, ekspozīciju un darba telpu remontdarbi” – vestibila labiekārtošana.

Norisinās darbs pie “Autoru pakalpojumi ievaddaļas satura nomaiņai “ekoloģija kā zinātne”, interaktīva stenda par atkritumu apsaimniekošanu izveidošanai ekspozīcijā ”Cilvēks un vide”” izveides.

Noslēdzies iepirkums “Servera, datu glabātuves un datortehnikas iegādes darbības nodrošināšanai” ar pozitīvu rezultātu un līgums ir izpildes stadijā. Uzstādīta jauna kases sistēma, kas tika iegādāta iepirkuma ”Kases un biļešu tirdzniecības sistēmas izveide, piegāde un uzstādīšana” ietvaros. Paplašināta video novērošanas sistēma iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas modernizācija” ietvaros.

Vairāk par projektu: https://www.vraa.gov.lv/lv/projekts/vides-monitoringa-kontroles-un-izglitibas-projekts

Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Kohēzijas fonda logo