Jaunumi

Projekts “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” turpināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes un bija cieši saistīts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Reģionālās attīstības fonda informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu “Vienotā datu telpa”.

Projekta virsmērķis bija uzlabot pakalpojumu daudzveidīgu pieejamību, sniegšanas efektivitāti, lietojamību un samazināt administratīvo slogu, attīstot Drošas elektroniskās piegādes platformu un ieviešot Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu.

Projekta ietvaros izstrādāti un pilnveidoti šādi IKT risinājumi:

 • E-adreses modernizācija t.sk.:
  • Dokumentu integrācijas vides pielāgošana e-adreses ziņojumu aprites nodrošināšanai;
  • Juridisko personu tiesību deleģēšana e-adreses kontam un autorizācija tā izmantošanai;
  • KDV e-adreses un banneru funkcionalitātes uzlabojumi;
  • E-adreses ziņojumu aprites kļūdu analīzes uzlabošana un audita pierakstu atlasīšana;
  • KDV vairāku ziņojumu lejupielāde;
  • E-adreses darbības rādītāju publicēšana atvērto datu veidā.
 • Pakalpojumu kataloga modernizācija t.sk.:
  • Pilnveidota pakalpojumu uzskaite;
  • Nodrošināta datu izgūšana un publicēšana atvērto datu veidā.
 • Risinājums valodu izvēlei vienotās pieteikšanās modulī.
 • E-pakalpojumu izpildes vides modernizēšana, nodrošinot no platformām neatkarīgu e-pakalpojumu izstrādi t.sk.:
  • E-pakalpojumu programmatūras un infrastruktūras modernizācija;
  • Vienotās pieteikšanās un maksājumu moduļu pilnveidošana;
  • E-pakalpojumu kataloga pilnveidošana;
  • E-pakalpojumu modernizēšana un pielāgošana jaunajam portāla dizainam;
  • Automatizētās piegāžu uzstādīšanas risinājums.
 • Ieviests koplietošanas risinājums e-formas, kas nodrošina iestāžu veidlapu (e-formu) digitalizāciju.
 • Veikta jaunās e-pakalpojumu izstrādes un izpildes vides integrācija ar esošo (bet migrēto uz Sitecore v.9.2.) Latvija.lv portālu.
 • Pilnveidots valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības risinājums automātiskai datu apmaiņai ar publisko pakalpojumu katalogu.
 • Izstrādāts Latvija.lv portāla jaunā dizaina prototips.

Ar projekta partnera Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iesaisti ir īstenota integrētas komunikācijas un mācību aktivitāšu programma “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”, tās ietvaros īstenoti mācību, informatīvie un publicitātes pasākumi. Programmas aktivitātes sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanai atspoguļotas vietnē mana.latvija.lv (apkopota informācija) un valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv sociālajos tīklos.

No Projekta tvēruma izkļauta portāla Latvija.lv jaunā dizaina ieviešana (aktivitāti plānots ieviest jaunu projektu ietvaros, pie nosacījuma, ja tie tiks apstiprināti);

Samazinātas projekta kopējās attiecināmās izmaksas no 4 500 000 eur uz 3 287 650 eur.

Plašāk par projektu