Informācija par noslēgtajiem līgumiem ES Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.1. aktivitātē "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" 4.kārta

Nr. ES finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums Informācija par līgumu Informācija par projektu finansējuma saņēmēja mājas lapā
1. Vaiņodes novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Vaiņodes novada pašvaldībai šeit www.vainode.lv

 


Informācija par noslēgtajiem līgumiem ES Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.1. aktivitātē "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" 3.kārta

Nr. ES fondu finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums Informācija par līgumu Informācija par projektu finansējuma saņēmēja mājas lapā
1. Sējas novada dome Psihologa konsultanta piesaiste Sējas novada pašvaldībai šeit www.seja.lv

Informācija par noslēgtajiem līgumiem ES Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.1. aktivitātē "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" 2.kārta


 Nr.   ES fonda finansējuma saņēmējs  Projekta nosaukums Informācija par līgumu  Informācija par projektu finansējuma saņēmēja mājas lapā
1. Jaunpils novada pašvaldība Speciālista - projektu koordinatora piesaiste Jaunpils novada administratīvās kapacitātes stiprināšanai

šeit

ar 21.06.2012.grozījumiem

 www.jaunpils.lv
2. Mālpils novada Dome Inspektora piesaiste Mālpils novada domē šeit www.malpils.lv
3. Neretas novada pašvaldība Speciālista piesaiste Neretas novadā šeit www.neretasnovads.lv
4. Sējas novada Dome Juriskonsulta piesaiste Sējas novada pašvaldībai

šeit

ar 10.07.2012.grozījumiem

www.seja.lv
5. Babītes novada pašvaldība Speciālista piesaiste Babītes novada pašvaldībai

šeit

ar 01.11.2011. grozījumiem

www.babite.lv
6. Priekules novada Dome Speciālistu piesaiste Priekules novada pašvaldībai šeit www.priekulesnovads.lv
7. Inčukalna novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Inčukalna novada domei  šeit www.incukalns.lv
8. Pāvilostas novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai šeit www.pavilosta.lv
9. Stopiņu novada Dome Sociālā darbinieka piesaiste Stopiņu novada pašvaldībai

šeit

ar 16.01.2012.grozījumiem

www.stopini.lv
10. Vaiņodes novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Vaiņodes novada pašvaldībai

šeit

ar 12.03.2012. grozījumiem

www.vainode.lv
11. Vārkavas novada Dome Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā šeit www.varkava.lv

 

Informācija par noslēgtajiem līgumiem ES Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.1. aktivitātē "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"


 Nr. ES fonda finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums Informācija par projekta aktivitātēm Informācija par līgumu Informācija par projektu finansējuma saņēmēja mājas lapā
 1.  Vidzemes plānošanas reģions  Atbalsts speciālistu piesaistei Vidzemes plānošanas reģionā  šeit šeit  www.vidzeme.lv
 2.  Kurzemes plānošanas reģions  Speciālistu piesaiste Kurzemes plānošanas reģionam  šeit

šeit

ar 01.03.2012. grozījumiem

 www.kurzemesregions.lv
 3.  Rīgas plānošanas reģions  Rīgas plānošanas reģiona administratīvās kapacitātes stiprināšana speciālistu piesaiste projektu pārvaldībā
 
 šeit šeit  www.rpr.gov.lv
 4.  Zemgales plānošanas reģions  Speciālistu piesaiste Zemgales Plānošanas reģionam  šeit šeit  www.zemgale.lv
 5.  Latgales plānošanas reģions  Speciālistu piesaiste Latgales Plānošanas reģionam  šeit

šeit

ar 01.11.2011. grozījumiem

 www.latgale.lv

 


Noslēgtie līgumi ES Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.1. aktivitātē "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"

 Nr. ES fonda finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums Informācija par projektu Informācija par projektu finansējuma saņēmēja mājas lapā
 1. Daugavpils pilsētas dome Speciālistu piesaiste Daugavpils pilsētas domes administratīvās kapacitātes stiprināšanai šeit www.daugavpils.lv
 2. Liepājas pilsētas pašvaldība  Speciālistu piesaiste Liepājas pilsētas pašvaldībā šeit www.liepaja.lv
 3. Valmieras pilsētas pašvaldība

Speciālistu piesaiste Valmieras pilsētas pašvaldībā

 

šeit

ar 11.03.2011. grozījumiem

ar 26.09.2011. grozījumiem

www.valmiera.lv
 4. Jūrmalas pilsētas dome Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei šeit www.jpd.gov.lv
 5. Ventspils pilsētas dome Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai

šeit

ar 30.09.2011.grozījumiem

www.ventspils.lv
6. Jēkabpils pilsētas pašvaldība Speciālistu piesaiste Jēkabpils pilsētas pašvaldībai šeit www.jekabpils.lv
7. Rēzeknes pilsētas pašvaldība Efektīvas publiskās pārvaldes izveides sekmēšana, piesaistot speciālistus Rēzeknes domē šeit www.rezekne.lv
8. Jelgavas pilsētas dome Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai

šeit

ar 16.06.2011. grozījumiem

www.jelgava.lv

 

Noslēgtie līgumi ES Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.1. aktivitātē "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"

Nr.  ES fonda finansējuma saņēmējs               Projekta nosaukums                                            Informācija par projektu Informācija par projektu finansējuma saņēmēja mājas lapā
1. Carnikavas novada dome Speciālistu piesaiste Carnikavas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai

šeit

ar 22.05.2012.grozījumiem

www.carnikava.lv
2. Dundagas novada dome Dundagas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana šeit www.dundaga.lv
3. Valkas novada dome Būvinženiera amata vietas izveide Valkas novada domē šeit www.valka.lv
4. Raunas novada dome Speciālistu piesaiste Raunas novadam šeit www.rauna.lv
5. Rugāju novada dome Administratīvās kapacitātes stiprināšana Rugāju novada domē šeit www.rugaji.lv
6. Aizputes novada dome Speciālistu piesaiste Aizputes novada kapacitātes paaugstināšanai

šeit

ar grozījumiem 12.12.2011.

ar grozījumiem 12.04.2012.

www.aizpute.lv
7. Gulbenes novada dome Speciālistu piesaiste Gulbenes novada kapacitātes paaugstināšanai šeit www.gulbene.lv
8. Jelgavas novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Jelgavas novada kapacitātes paaugstināšanai

šeit

ar 21.05.2012.grozījumiem

www.jelgavasnovads.lv
9. Amatas novada pašvaldība Projekta koordinatora piesaiste Amatas novada pašvaldības teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā

šeit

ar 09.08.2012.grozījumiem

www.amatasnovads.lv
10. Olaines novada pašvaldība Olaines novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana, piesaistot atbilstošus speciālistus šeit www.olaine.lv
11. Jēkabpils novada pašvaldība Būvinženiera piesaiste Jēkabpils novada pašvaldībā šeit www.jekabpilsnovads.lv
12. Cēsu novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Cēsu novada pašvaldībā šeit www.cesis.lv
13. Baldones novada dome Speciālistu piesaiste Baldones novada domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai šeit

www.baldone.lv

14. Ogres novada pašvaldība Projektu vadītāja piesaiste Ogres novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai šeit www.ogresnovads.lv
15. Rojas novada dome Projekta vadītāja/ direktora piesaiste Rojas novada domei

šeit

ar 06.01.2012.grozījumiem

ar 19.06.2012.grozījumiem

www.roja.lv
16. Tukuma novada dome Speciālista piesaiste Tukuma novadam attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai

šeit

 

www.tukums.lv
17. Riebiņu novada dome Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Riebiņu novadā šeit www.riebini.lv
18. Jaunpiebalgas novada dome Speciālistu piesaiste  Jaunpiebalgas novada domei šeit www.jaunpiebalga.lv
19. Engures novada dome Speciālistu piesaiste administratīvās  Engures novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanai

šeit

ar 20.03.2012. grozījumiem

www.enguresnovads.lv
20. Sējas novada dome Sociālā darbinieka piesaiste autonomās funkcijas nodrošināšanai Sējas novada pašvaldībā

šeit

ar 26.04.2011.grozījumiem

www.seja.lv
21. Limbažu novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Limbažu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai

šeit

ar 14.08.2012.grozījumiem

www.limbazi.lv
22. Saldus novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Saldus novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanai

šeit

ar 26.03.2012.grozījumiem

www.saldus.lv
23. Lielvārdes novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Lielvārdes novada pašvaldībai šeit www.lielvarde.lv
24. Tērvetes novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Tērvetes novada pašvaldībai šeit www.tervetesnov.lv
25. Naukšēnu novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai šeit www.naukseni.lv
26. Ludzas novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Ludzas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai

šeit

ar 22.12.2010. grozījumiem

ar 19.06.2012. grozījumiem

www.ludza.lv
27. Ādažu novada dome Finansista piesaiste Ādažu novada domes administratīvās kapacitātes stiprināšanai

šeit

ar 23.08.2011. grozījumiem

ar 19.01.2012.grozījumiem

www.adazi.lv
28. Dobeles novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Dobeles novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai

šeit

ar 03.01.2012. grozījumiem

ar 16.01.2012. grozījumiem

ar 05.06.2012.grozījumiem

www.dobele.lv
29. Bauskas novada dome Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista piesaiste Bauskas novadam šeit www.bauska.lv
30. Priekuļu novada pašvaldība Projektu vadītāja piesaiste Priekuļu novada pašvaldībā šeit www.priekuli.lv
31. Cesvaines novada pašvaldība Attīstības plānošanas speciālistu piesaiste Cesvaines novada pašvaldībai šeit www.cesvaine.lv
32. Viesītes novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Viesītes novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai

šeit

ar 30.06.2011. grozījumiem

ar 20.12.2011.grozījumiem

www.viesite.lv
33. Siguldas novada dome Speciālistu piesaiste Siguldas novada pašvaldībā

šeit

ar 22.08.2011. grozījumiem

www.sigulda.lv
34. Ikšķiles novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Ikšķiles novada pašvaldībā

šeit

ar 22.11.2011.grozījumiem

www.ikskile.lv
35. Ērgļu novada pašvaldība Psihologa piesaiste Ērgļu novadam

šeit

ar 09.02.2011. grozījumiem

www.ergli.lv
36. Mazsalacas novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Mazsalacas novada pašvaldībā šeit www.mazsalaca.lv
37. Balvu novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Balvu novada pašvaldībai šeit www.balvi.lv
38. Kocēnu novada dome Kocēnu novada administratīvās kapacitātes paaugstināšanai

šeit

ar 12.04.2012.grozījumiem

www.kocenunovads.lv
39. Krimuldas novada dome Projektu vadītāja piesaiste Krimuldas novada izaugsmei un administratīvās kapacitātes paaugstināšanai šeit www.krimulda.lv
40. Skrīveru novada dome Speciālistu piesaiste Skrīveru novada pašvaldībā šeit www.skriveri.lv
41. Beverīnas novada pašvaldība Juriskonsulta piesaistīšana Beverīnas novada pašvaldības efektīvas publiskās pārvaldes nodrošināšanai šeit www.beverinasnovads.lv
42. Madonas novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Madonas novada pašvaldībai šeit www.madona.lv
43. Vecumnieku novada dome Speciālistu piesaiste Vecumnieku novada domē šeit www.vecumnieki.lv
44. Jaunpils novada pašvaldība Speciālista - projektu vadītāja piesaiste Jaunpils novada administratīvās kapacitātes stiprināšanai šeit www.jaunpils.lv
45. Ilūkstes novada pašvaldība Speciālista piesaiste Ilūkstes novada administratīvās kapacitātes paaugstināšanai šeit www.ilukste.lv
46. Stopiņu novada dome Informācijas tehnoloģiju speciālista piesaiste Stopiņu novada pašvaldībai

šeit

ar 10.03.2011. grozījumiem

ar 25.01.2012.grozījumiem

www.stopini.lv
47. Salaspils novada dome Speciālista piesaiste vides aizsardzības jautājumu risināšanai Salaspils novada pašvaldībā šeit www.salaspils.lv
48. Rundāles novada dome Pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Rundāles novadā šeit www.rundale.lv
49. Preiļu novada dome Preiļu novada domes Attīstības daļas administratīvās kapacitātes stiprināšanai šeit www.preili.lv
50. Ķekavas novada pašvaldība Speciālista piesaiste Ķekavas novadam

šeit

ar 18.10.2011. grozījumiem

www.kekava.lv
51. Vecpiebalgas novada pašvaldība Projektu vadītāja piesaiste Vecpiebalgas novada pašvaldībā administratīvās kapacitātes stiprināšanai

šeit

ar 16.04.2012.grozījumiem

www.vecpiebalga.lv
52. Skrundas novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Skrundas novadam

šeit

ar 19.03.2012.grozījumiem

www.skundasnovads.lv
53. Ventspils novada pašvaldība Projektu koordinators - Ventspils novadam šeit www.ventspilsnd.lv
54. Alūksnes novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai

šeit

ar 01.02.2011. grozījumiem

www.aluksne.lv
55. Baltinavas novada dome Jauno speciālistu piesaiste Baltinavas novada pašvaldībā iestādes darbības efektivitātes palielināšanai šeit www.baltinava.lv
56. Rēzeknes novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Rēzeknes novada pašvaldībai

šeit

ar 20.12.2011. grozījumiem

www.rezeknesnovads.lv
57. Ropažu novada pašvaldība Juriskonsulta piesaiste Ropažu novada pašvaldībai

šeit

ar 01.11.2011. grozījumiem

www.ropazi.lv
58. Talsu novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Talsu novada pašvaldībai kapacitātes paaugstināšanai

šeit

ar 24.02.2012.grozījumiem

ar 03.07.2012. grozījumiem

www.talsi.lv
59. Ciblas novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Ciblas novada pašvaldībai šeit www.ciblasnovads.lv
60. Kokneses novada dome Projekta koordinatora un sociālās darbinieka piesaiste Kokneses novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai 

šeit

ar 14.08.2012.grozījumiem

www.koknese.lv
61. Zilupes novada pašvaldība Savu rītdienu veidosim šodien šeit www.zilupe.lv
62. Līvānu novada dome Speciālistu piesaiste Līvānu novada pašvaldībā šeit www.livani.lv
63. Kārsavas novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Kārsavas novada pašvaldībai

šeit

ar 19.06.2012.grozījumiem

www.karsava.lv
64. Pļaviņu novada dome Speciālistu piesaiste Pļaviņu novadam

šeit

ar grozījumumiem 27.12.2011.

www.plavinas.lv
65. Varakļānu novada pašvaldība Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai šeit www.varaklani.lv
66. Burtnieku novada pašvaldība Projektu vadītāju piesaiste Burtnieku novada pašvaldībā šeit www.burtniekunovads.lv
67. Alojas novada dome Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai

šeit

ar 26.01.2011. grozījumiem

www.aloja.lv
68. Aknīstes novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Aknīstes novada pašvaldībā šeit www.akniste.lv
69. Krāslavas novada dome Publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaiste Krāslavas novadā šeit www.kraslava.lv
70. Rūjienas novada pašvaldība Rūjienas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana šeit www.rujiena.lv
71. Apes novada dome Apes novada attīstības kapacitātes stiprināšana

šeit

ar 04.07.2011. grozījumiem

www.ape.lv
72. Aizkraukles novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Aizkraukles novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai šeit www.aizkraukle.lv
73. Daugavpils novada dome Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai

šeit

ar 15.07.2011. grozījumiem

www.dnd.lv

74. Ozolnieku novada dome Speciālistu piesaiste Ozolnieku novada pašvaldībā administratīvās kapacitātes stiprināšanai

šeit

ar 26.03.2012. grozījumiem

www.ozolnieki.lv
75. Viļānu novada dome Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana šeit www.vilanunovads.lv
76. Kandavas novada dome Speciālistu piesaiste Kandavas novada domei šeit www.kandava.lv
77. Līgatnes novada dome Psihologa piesaiste Līgatnes novada domes vajadzībām, atbalsta sniegšanai mērķa grupām 

šeit

ar 24.08.2011.grozījumiem

www.ligatne.lv
78. Saulkrastu novada dome Speciālistu piesaiste Saulkrastu novada administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai šeit www.saulkrasti.lv
79. Lubānas novada dome Speciālistu piesaiste Lubānas novada pašvaldībai

šeit

ar 04.11.2011. grozījumiem

www.lubana.lv
80. Jaunjelgavas novada dome Speciālistu piesaiste Jaunjelgavas novadam šeit www.jaunjelgava.lv
81. Garkalnes novada dome Speciālistu piesaiste Garkalnes novadā

šeit

ar 14.08.2012.grozījumiem

www.garkalne.lv
82. Auces novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Auces novada pašvaldībai

šeit

ar 18.01.2011. grozījumiem

www.auce.lv
83. Viļakas novada dome Speciālistu piesaiste Viļakas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanai

šeit

ar 08.03.2011. grozījumiem

www.vilaka.lv
84. Alsungas novada dome Speciālistu piesaiste Alsungas novada pašvaldībai šeit www.alsunga.lv
85. Nīcas novada dome Speciālistu piesaiste Nīcas novada pašvaldībai administratīvās kapacitātes stiprināšanai

šeit

ar 16.07.2012. grozījumiem

www.nica.lv
86. Mālpils novada pašvaldība Sociālā darbinieka piesaiste Mālpils novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai šeit www.malpils.lv
87. Dagdas novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Dagdas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai šeit www.dagda.lv
88. Ķeguma novada dome Speciālistu piesaiste Ķeguma novada pašvaldībai šeit www.kegums.lv
89. Aglonas novada dome Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes stiprināšanai Aglonas novadā

šeit

ar 10.05.2012. grozījumiem

www.aglona.lv
90. Grobiņas novada dome Grobiņas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai šeit www.grobina.lv
91. Mārupes novada dome Speciālistu piesaiste Mārupes novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai šeit www.marupe.lv
92. Iecavas novada dome Speciālistu piesaiste Iecavas novada domē šeit www.iecava.lv
93. Smiltenes novada dome Speciālistu piesaiste Smiltenes novada pašvaldībai šeit www.smiltene.lv
94. Krustpils novada pašvaldība Būvinženiera piesaiste Krustpils novada pašvaldībā administratīvās kapacitātes paaugstināšanai

šeit

ar 18.05.2011. grozījumiem

www.krustpils.lv
95. Rucavas novada dome Rucavas novada attīstība piesaistot speciālistus

šeit

ar 12.04.2012.grozījumiem

www.rucava.lv
96. Kuldīgas novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Kuldīgas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai šeit www.kuldiga.lv
97. Pārgaujas novada pašvaldība Juriskonsulta piesaiste Pārgaujas novada pašvaldībā

šeit

ar 24.08.2011. grozījumiem

www.pargaujasnovads.lv
98. Strenču novada dome Speciālistu piesaiste Strenču novada pašvaldībā šeit www.strencunovads.lv
99. Durbes novada dome Projekta koordinatora piesaiste Durbes novada domei administratīvās kapacitātes paaugstināšanai šeit www.durbe.lv
100. Salas novada pašvaldība Speciālistu piesaiste Salas novada pašvaldībai

šeit

ar 17.07.2012.grozījumiem

www.salasnovads.lv
101. Salacgrīvas novada dome Speciālistu piesaiste Salacgrīvas novada pašvaldībā

šeit

ar 26.03.2012.grozījumiem

www.salacgriva.lv
102. Brocēnu novada pašvaldība Speciālista - informatīvo sistēmu projektētāja piesaiste Brocēnu novada pašvaldībā

šeit

ar 27.06.2011. grozījumiem

ar 04.07.2012. grozījumiem

www.broceni.lv