Semināru un konferenču organizēšanas tehnisko un saturisko pakalpojumu nodrošināšana LIFE projektā

Piegādātājs / izpildītājs
'Sabiedrības informēšanas centrs' SIA
Līgumsumma
25000
VRAA 2020/09/MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Integrēts ziņojums par ieinteresēto pušu iesaisti jūras telpiskajā plānošanā

Piegādātājs / izpildītājs
Baltijas Vides Forums
Līgumsumma
14408
VRAA 2020/08/VASAB/MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VRAA EIS 2019/17/AK/CI-118
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 31.01.2020.
Iesniegšanas datums
VRAA 2019/30/AK/CI-117
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 28.02.2020.
Iesniegšanas datums
VRAA 2015/21/EKPI/ERAF/ESF/MI
Pārtraukts