Paplašinātā meklēšana

Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas uzturēšana

Piegādātājs / izpildītājs
'RIX Technologies' AS
VRAA 2020/19/MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VRAA EIS 2020/13/AK/CI-118-2
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 17.06.2020.
Iesniegšanas datums
VRAA 2020/12/SK/CDIS-1
Izsludināts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 08.07.2021.
Iesniegšanas datums

Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla (Ģeoportāls), Ģeotelpisko datu savietotāja (ĢDS) un Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pilnveidošana un uzturēšana

Piegādātājs / izpildītājs
Personu apvienība, kas sastāv no SIA “Corporate Consulting” un SIA “CatchSmart”
Līgumsumma
1400000
VRAA 2020/11/AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Konsultāciju un atbalsta pakalpojumi valsts IKT rezervācija atsevišķā datu centrā risinājuma izveidei

Piegādātājs / izpildītājs
'Corporate Consulting' SIA
Līgumsumma
38900
VRAA 2020/10/MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VRAA 2020/06/AK/CI-114-2
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 07.05.2020.
Iesniegšanas datums

Semināru un konferenču organizēšanas tehnisko un saturisko pakalpojumu nodrošināšana LIFE projektā

Piegādātājs / izpildītājs
'Sabiedrības informēšanas centrs' SIA
Līgumsumma
25000
VRAA 2020/09/MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Informācijas sistēmu un resursu drošības auditu pakalpojumi

Piegādātājs / izpildītājs
'Corporate Consulting' SIA
Līgumsumma
500000
VRAA 2020/07/ERAF/AK
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Integrēts ziņojums par ieinteresēto pušu iesaisti jūras telpiskajā plānošanā

Piegādātājs / izpildītājs
Baltijas Vides Forums
Līgumsumma
14408
VRAA 2020/08/VASAB/MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VRAA EIS 2019/17/AK/CI-118
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 31.01.2020.
Iesniegšanas datums
VRAA 2019/30/AK/CI-117
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 28.02.2020.
Iesniegšanas datums