Publikācijas datums:
Grozījumu datums:
VRAA 2022/10/AK/CI-124
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Paredzamā līgumcena
40000000
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Pasūtītājs
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Līguma izpildes vieta
Visā Latvijas Republikas teritorijā
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Kontakti
Velta.Mizovska [at] vraa.gov.lv