Paplašinātā meklēšana

Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas uzturēšana

Piegādātājs / izpildītājs
'RIX Technologies' AS
Līgumsumma
41899.92
VRAA 2021/10/MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Vienota integrēta datu pārraides drošības risinājuma izveide un uzturēšana

Piegādātājs / izpildītājs
Lattelecom
Līgumsumma
2160000
VRAA/2018/22/SP
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
VRAA 2016/41/ERAF/AK.
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:

Par monitoringa rīka TMONS izmantošanu

Piegādātājs / izpildītājs
TMONS SIA
Līgumsumma
39600
VRAA 2020/31/MI/SP
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VRAA 2020/28/VASAB/AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VRAA 2020/24/AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 09.11.2020.
Iesniegšanas datums

IBM Power serveru un programmatūras ražotāja garantijas uzturēšanas servisa nodrošināšana

Piegādātājs / izpildītājs
'Datakom' SIA
Līgumsumma
40728
VRAA 2020/25/MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Valsts pārvaldes pakalpojumu kataloga uzturēšanas nodrošināšana

Piegādātājs / izpildītājs
'RIX Technologies' AS
VRAA 2020/26/MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VRAA 2020/23/MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Lietotāju paroļu pārvaldības rīka piegāde

Piegādātājs / izpildītājs
'DPA' SIA
Līgumsumma
15696
VRAA 2020/15/MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Centralizētas auditpierakstu glabāšanas, monitoringa un analīzes sistēmas iegāde

Piegādātājs / izpildītājs
'Corporate Systems' SIA
Līgumsumma
111904
VRAA 2020/16/AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Elektronisko iepirkumu sistēmas un tās apakšsistēmu uzturēšana

Piegādātājs / izpildītājs
'RIX Technologies' AS
Līgumsumma
138000
VRAA 2020/14/AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Adrešu meklēšanas komponentes attīstība un uzturēšana

Piegādātājs / izpildītājs
'CatchSmart' SIA
Līgumsumma
40000
VRAA 2020/17/MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas uzturēšana

Piegādātājs / izpildītājs
'RIX Technologies' AS
VRAA 2020/19/MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla (Ģeoportāls), Ģeotelpisko datu savietotāja (ĢDS) un Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pilnveidošana un uzturēšana

Piegādātājs / izpildītājs
Personu apvienība, kas sastāv no SIA “Corporate Consulting” un SIA “CatchSmart”
Līgumsumma
1400000
VRAA 2020/11/AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Konsultāciju un atbalsta pakalpojumi valsts IKT rezervācija atsevišķā datu centrā risinājuma izveidei

Piegādātājs / izpildītājs
'Corporate Consulting' SIA
Līgumsumma
38900
VRAA 2020/10/MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Semināru un konferenču organizēšanas tehnisko un saturisko pakalpojumu nodrošināšana LIFE projektā

Piegādātājs / izpildītājs
'Sabiedrības informēšanas centrs' SIA
Līgumsumma
25000
VRAA 2020/09/MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Integrēts ziņojums par ieinteresēto pušu iesaisti jūras telpiskajā plānošanā

Piegādātājs / izpildītājs
Baltijas Vides Forums
Līgumsumma
14408
VRAA 2020/08/VASAB/MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums