Zvejas kontrole

Aktivitāte īstenota

Aktivitātes mērķis ir pilnveidot zvejas un makšķerēšanas kontroli jūrā, piekrastē un iekšējos ūdeņos.

Lai paaugstinātu Valsts vides dienesta inspekcijas kapacitāti un pilnveidotu un uzlabotu zvejas un vides prasību kontroles sistēmu, kā arī veidotu tehnisko bāzi atbilstoši Eiropas Savienības un starptautiskajām prasībām, projekta gaitā iegādātas 11 specializētas apvidus automašīnas. Piemēroti transporta līdzekļi Valsts vides dienestam nepieciešami arī, lai pēc iespējas operatīvi nokļūtu pie ūdenstilpēm un ūdenstecēm bezceļa apstākļos jebkurā diennakts un sezonas laikā.

Īpaši zvejas kontrolei aprīkotajām automašīnām ir kravas kaste, vinča laivas ielaišanai un izvilkšanai no ūdens, sakabes āķis piekabes vilkšanai, jumta reliņi ar kravas platformu. Kravas kastē ir iespējams novietot darba apģērbu, degvielu laivām, dronus, piepūšamās laivas, eholotes, kā arī konfiscētos un izņemtos zvejas rīkus.

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles dienesta rīcībā ir nodotas trīs automašīnas, savukārt viena specializēti aprīkota automašīna ir nonākusi katrā no Valsts vides dienesta reģionālajām vides pārvaldēm (RVP) – t.i. Valmieras RVP, Ventspils RVP, Rēzeknes RVP, Madonas RVP, Lielrīgas RVP, Liepājas RVP, Jelgavas RVP un Daugavpils RVP.

Lai pilnveidotu un uzlabotu zvejas un vides prasību kontroles sistēmu, ar Kohēzijas fonda atbalstu, ir iegādāts arī uzraudzībai un kontrolei nepieciešamais tehniskais aprīkojums – piecas eholotes un četri bezpilota lidaparāti (droni).

  • Eholotes nodrošinā efektīvāku nelikumīgo zvejas rīku identificēšanu un zvejas kontroli piekrastes un iekšējos ūdeņos, jo ļauj inspektoriem īsākā laikā apsekot plašākas teritorijas. Radars, kas ietilpst eholotes komplektā, ļauj jūras piekrastes ūdeņos laikus pamanīt potenciālo pārkāpēju un novērst iespējamo pārkāpumu.
  • Bezpilota lidaparāti zvejas kontrolē līdz šim Latvijā plaši nav izmantoti. Šī inovatīvā zvejas kontroles un uzraudzības metode ļauj pārraudzīt plašāku teritoriju, novērot zvejas rīkus un laivas, kā arī fiksēt foto un video faktus apstākļos, kad inspektoru piekļuve pārbaudāmajam objektam nav iespējama vai ir apgrūtināta. Plānots, ka dronu izmantošana veicinās nelikumīgas zvejas samazināšanos valstī kopumā, jo kalpos arī kā papildu preventīvs līdzeklis nelikumīgas zvejas apkarošanā.

 
Tehniskais aprīkojums zvejas kontroles pilnveidošanai.

 

Atbildīgais partneris: Valsts vides dienests www.vvd.gov.lv
Aktivitāte īstenota: 2018. gadā
Saziņai: Jānis Krastiņš, projekta ieviešanas grupas vadītājs | e-pasts: janis.krastins@vvd.gov.lv