2012-03-22

Seminārā, kuru atklāja VRAA direktors Māris Krastiņš un Šveices konfederācijas vēstniecības Latvijā misijas vadītāja vietnieks Urs Būlers, piedalījās projektā iesaistīto pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvji. Pasākumā uzstājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļās vadītāja Solvita Ciganska, VRAA pārstāvji Sandra Cakule, direktora vietniece programmu ieviešanas jautājumos, Mārtiņš Rinčs, Administratīvā deparatmenta direktors, Ģirts Pūle, Sadarbības un informācijas deparatmenta direktors un Sergejs Frolovs, SIA "Būvuzraugi LV" valdes priekšsēdētājs. 

Pasākuma prezentācijas:

"Projekta “Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” aktivitātes un īstenošanas nosacījumi", Sandra Cakule, Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktora vietniece programmu ieviešanas jautājumos

Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta “Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” sagatavošana un apstiprināšana, Solvita Ciganska, VARAM Attīstības instrumentu departamenta Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja

"Iepirkumi projekta īstenošanas gaitā un sadarbības līgums ar novadu pašvaldībām", Mārtiņš Rinčs, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors

"Projekta publicitāte", Ģirts Pūle, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Sadarbības un informācijas departamenta direktors

"Ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas un ugunsgrēka izziņošanas sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs", Sergejs Frolovs, SIA "Būvuzraugi LV" valdes prikešsēdētājs