Latvija.lv logo

Portāls Latvija.lv ir plašākais un ērtākais informācijas avots par Latvijas Valsts pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem.

Portāla galvenais mērķis ir nodrošināt Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem centralizētu un ērtu piekļuvi informācijai par valsts pārvaldes pakalpojumiem un to elektronisku lietošanu, kā arī - nodrošināt elektronisku un drošu komunikāciju ar valsti.

Valsts pārvaldes pakalpojumi publicēti Pakalpojumu katalogā un sniedz informāciju par to saņemšanas kārtību un veidiem, samaksas apjomu un kārtību, kā arī juridisko pamatojumu.

Portāls Latvija.lv nodrošina pakalpojumu elektronisko izpildi.  E-pakalpojumu  izpilde ietver elektronisku pakalpojumu pieteikšanu, vajadzības gadījumā apmaksas veikšanu un rezultātu saņemšanu.

Katram portāla lietotājam sadaļā “Mana darba vieta” ir iespēja vienkopus redzēt visus saņemtos un nosūtītos paziņojumus, pārskatu par izpildītājiem e-pakalpojumiem, iespēja mainīt savus uzstādījumus un kontaktinformāciju, kā arī lietot oficiālās saziņas kanālu ar Latvijas Valsts iestādēm e-adresi.

Katrā Latvija.lv portāla lapā iespējams izvēlēties vājredzīgo režīma attēlošanas funkcionalitāti, kā arī informācijas piekļuvi angļu un krievu valodās, kas veiktas ar mašīntulka palīdzību.

Ministru kabineta “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi” nosaka - “Portāls ir paaugstinātas drošības valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra.”


Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls savu darbību uzsāka 2006.gadā 3.augustā. Portāla izveidi uzsāka Īpašo uzdevumu ministrija elektroniskās pārvaldes lietās.

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv aktualitātēm var sekot populārākajos sociālajos tīklos:

Twitter.com/PortalsLV

Facebook.com/Latvija.lv

Instagram.com/portalslv/

Mana Latvija.lv

Palīdzības tālrunis portāla lietotājiem: 67502757 (Konsultāciju laiks: P.- P. no 8:30 līdz 16:30)
E-pasts jautājumiem: portals@vraa.gov.lv