ES Kohēzijas fonda projekts Jaunumi
Ūdens monitoringa ierīce

Latvijas Lauksaimniecības universitāte ar Kohēzijas fonda finansiālu atbalstu ir noslēgusi visus iekšzemes ūdeņu monitoringa darbus. Monitoringa aktivitātes tika īstenotas kā daļa no Valsts reģionālās attīstības aģentūras ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” realizācijā.

Jau ziņots, ka LLU projekta ietvaros izveidoja trīs jaunas lauksaimniecības noteču monitoringa stacijas – "Zemgale" (Tukuma novads), "Mežacīruļi" (Jelgavas novads), "Vilciņi - 1" (Kandavas novads) un pilnveidoja 3 esošās monitoringa vietas – "Bērze" (Dobeles novads), "Vienziemīte" (Jaunpiebalgas novads), "Vecauce" (Auces novads). Lai iegūtu nepieciešamo datu apjomu atbilstošā kvalitātē  normatīvo aktu prasību un plānošanas dokumentu uzdevumu izpildei tika iegādātas mobilas iekārtas ūdeņu kvalitātes un kvantitātes monitoringa veikšanai.

Projekta laikā sagādātās monitoringa iekārtas tika aktīvi izmantotas hidroloģisko mērījumu veikšanai un ūdens paraugu ievākšanai pētījumu objektos. Iegūtie monitoringa rezultāti prezentēti vairākās starptautiskās zinātniskās konferencēs un iekļauti zinātniskās publikācijās.

Interesentiem iespējams iepazīties ar LLU sagatavoto prezentāciju, kas sniegta INTERREG projekta organizētā seminārā. Prezentācijas video ieraksts pieejams šeit.

Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.