Jaunumi LVAF

VRAA Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija informē, ka projektu konkursā aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” vēl turpinās projektu iesniegumu izvērtēšana atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem un sasniedzamajiem mērķiem.

Kopā konkursā tika iesniegti 40 projektu iesniegumi, no kuriem kvalitātes un finanšu izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ekspertu komisijā, Fonda Konsultatīvajā padomē un Fonda padomē vērtēšanai tika nosūtīti 39 pieteikumi.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta pēc Fonda padomes galīgā lēmumu pieņemšanas – provizoriski, š.g. augusta beigās, un uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas projekta iesniedzējiem tiks nosūtīta informācija uz projekta iesniegumā norādīto e-pastu .