Š.g. 11. un 14. septembrī tika organizētas Latvijas vides aizsardzības fonda Padomes sēdes. Sēžu ietvaros tika apstiprināti projektu iesniegumi aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana”.

Projekta īstenotājs Projekta nosaukums Finansējums, EUR
“Pasaules dabas fonds” Nodibinājums Papes ezera palieņu pļavu apsaimniekošana 23 749
“Īslīces sieviešu klubs “Rītausma”” biedrība Sarkanvēdera ugunskrupja degradēto biotopu atjaunošana dabas liegumā “ĪSLĪCE” 14 515
Bauskas Novada Dome (administrācija) Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana dabas parka “Bauska” teritorijā 19 832
Engures ezera dabas parka fonds Invazīvo plēsēju sugu Amerikas ūdeles un Usūrijas jenotsuņa ierobežošana Engures ezera dabas parkā 16 470
Amatas novada pašvaldība Āraišu ezera apsaimniekošana biotopa stāvokļa uzlabošanai 29 620
Mednieku – makšķernieku biedrība “Nurme” Apsaimniekošanas pasākumi projektā “Putnu salas” 11 295
Limbažu novada pašvaldība Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana 29 969
Ilūkstes novada pašvaldība Gājēju tiltu remonts dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā “Sprīdītis” 21 600
Ilūkstes novada pašvaldība Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takas “Sprīdītis” infrastruktūras atjaunošana 25 069
Gulbenes novada pašvaldība Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā 23 901
Kandavas novada dome Abavas upes apsaimniekošanas pasākumi Kandavas novadā 8 910
Raunas novada dome Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi dabas liegumā “Raunas Staburags” 21 931
Latvijas Ornitoloģijas biedrība, biedrība Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošana ūpim (Bubo bubo) SIA “IRI Asset Management” un DAP zemēs 18 587
Latvijas Ornitoloģijas biedrība, biedrība Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošana ūpim (Bubo bubo) DAP zemēs 19 967
Latvijas Dabas fonds, nodibinājums Mazā ērgļa ligzdvietu izveide 3 871