Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija informē, ka ir noslēgusies projektu iesniegumu iesniegšana projektu konkursā aktivitātē “Vides nevalstisko organizāciju sadarbības un kapacitātes stiprināšana”. Kopumā tika saņemti 7 projektu iesniegumi. Ir pabeigta projektu  iesniegumu izvērtēšana atbilstoši administratīvajiem kritērijiem un visi projektu iesniegumi ir atzīti par atbilstošiem noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem. Tālāk projektu iesniegumi tiek virzīti kvalitātes un finanšu izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotā Ekspertu komisijā, atzinuma saņemšanai Fonda Konsultatīvajā padomē un Fonda padomē izvērtēšanai.

Informācija par atbalstītajiem projektu iesniegumiem tiks publicēta pēc Fonda padomes lēmumu pieņemšanas.