VRAA Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija informē, ka ir noslēgusies projektu iesniegumu iesniegšana projektu konkursā aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. Kopā konkursā tika iesniegti 34 projektu iesniegumi. Tiek uzsākta iesniegumu izvērtēšana atbilstoši administratīvajiem kritērijiem un atbilstoši iesniegumi tiks virzīti tālākai kvalitātes un finanšu izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ekspertu komisijā, Fonda Konsultatīvajā padomē un Fonda padomē izvērtēšanai.

Informācija par atbalstītajiem projektu iesniegumiem tiks publicēta pēc Fonda padomes lēmumu pieņemšanas.