Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija informē, ka ir noslēgusies projektu iesniegumu iesniegšana projektu konkursā aktivitātē “Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos”. Kopā konkursā tika iesniegti 28 projektu iesniegumi. Tiek uzsākta iesniegumu izvērtēšana atbilstoši administratīvajiem kritērijiem un atbilstoši iesniegumi tiks virzīti tālākai kvalitātes un finanšu izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ekspertu komisijā, Fonda Konsultatīvajā padomē un Fonda padomē izvērtēšanai.

Informācija par atbalstītajiem projektu iesniegumiem tiks publicēta pēc Fonda padomes lēmumu pieņemšanas.