Jaunumi LVAF

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija informē, ka ir noslēgusies projektu iesniegumu iesniegšana projektu konkursā aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana”. Kopā konkursā tika saņemti 22 projektu iesniegumi. Tos izvērtējot atbilstoši administratīvajiem kritērijiem, visi iesniegumi tiek virzīti tālākai kvalitātes un finanšu izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ekspertu komisijā, Fonda Konsultatīvajā padomē un lēmuma pieņemšanai Fonda padomē.

Informācija par atbalstītajiem projektu iesniegumiem tiks publicēta pēc Fonda padomes lēmumu pieņemšanas.