Jaunumi LVAF

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija informē, ka ir noslēgusies projektu iesniegumu iesniegšana projektu konkursā aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi”. Kopā konkursā tika saņemti 10 projektu iesniegumi. Tos izvērtējot atbilstoši administratīvajiem kritērijiem, visi iesniegumi tiek virzīti tālākai kvalitātes un finanšu izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ekspertu komisijā, Fonda Konsultatīvajā padomē un lēmuma pieņemšanai Fonda padomē.

Informācija par atbalstītajiem projektu iesniegumiem tiks publicēta pēc Fonda padomes lēmumu pieņemšanas.