Latvijas vides aizsardzības fonds
Latvijas vides aizsardzības fonda lēmumi

Š.g. 20.janvārī notika Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padomes sēde, kurā tika izskatīti vairāki būtiski jautājumi. Fonda padome iepazinās ar aktuālo situāciju par valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” finansiālo stāvokli apakšprogrammās 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” un 21.13.00 “Nozares vides projekti”, pieņēma lēmumu par Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza projekta iesnieguma finansēšanu un apstiprināja nepieciešamās izmaiņas īstenošanā esošiem projektiem. Informācija par pieņemtajiem lēmumiem projektu īstenotājiem tiks nosūtīta elektroniski uz projekta kontaktpersonas e-pasta adresi.

Vienlaikus sēdē tika izskatīts un apstiprināts apakšprogrammas 21.13.00. “Nozares vides projekti” pasākumu pieteikumu iesniegšanas, izskatīšanas, finansēšanas un izpildes kārtības 2022.gadam nolikums. Pasākumu īstenotāji finansējuma saņemšanai no šīs apakšprogrammas var būt: VARAM; Valsts vides dienests; Dabas aizsardzības pārvalde; Vides pārraudzības valsts birojs; Latvijas Nacionālais dabas muzejs; Nacionālais Botāniskais dārzs. Informācija par pieteikumu iesniegšanu finansējuma saņemšanai sekos.