Jaunumi LIFE

Šāda tikšanās notiks jau piekto gadu pēc kārtas, ar mērķi projektu pārstāvjiem dalīties pieredzē par projektu īstenošanu, apkopot mācību vajadzības un pārrunāt aktualitātes projektos.

Tikšanās laikā notiks ekskursija uz LIFE CRAFT projekta teritoriju, kā arī projektu pārstāvji prezentēs klātesošajiem katra projekta aktualitātes un padarīto gada laikā.

Paredzēta arī diskusija par izaicinājumiem un labās prakses piemēriem projektu īstenošanā, dalīšanās pieredzē un mācību vajadzību apkopošana.

Pasākumā aicināti piedalīties šobrīd Latvijā notiekošo projektu pārstāvji (vadošie īstenotāji un partneri). Sīkāka informācija par pasākuma programmu un reģistrēšanos pasākumam: Madara Eihe, madara.eihe@vraa.gov.lv, 22725595

Ierasts, ka šāda veida tikšanās tiek organizēta arī Baltijas mērogā, tomēr šogad epidemioloģisku apsvērumu dēļ, šī tikšanās tiks organizēta virtuālajā vidē. Informācija par šo pasākumu tiks izsludināta septembra beigās.