Nr.

 ES fonda finansējuma saņēmējs

 Projekta nosaukums   Informācija par projektu  Informācija finansējuma saņēmēja mājas lapā
1

Skrīveru novada dome

Jauna dienas aprūpes centra izveide Skrīveru novadā

šeit

ar 12.04.2012.grozījumiem

www.skriveri.lv
2

Inčukalna novada dome

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pilnveide dienas centrā "Gauja"

šeit

ar 06.04.2011. grozījumiem

www.incukalns.lv
3 Carnikavas novada dome Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveide Carnikavas novadā

šeit

ar 26.01.2011. grozījumiem

www.carnikava.lv
4 Ķekavas novada pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs" Dienas centra "Adatiņas" izveide Daugmalē

šeit

ar 03.02.2011. grozījumiem

ar 03.05.2011. grozījumiem

www.kekavasnovads.lv
5 Iecavas novada dome Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība Iecavas novadā

šeit

ar 12.05.2011. grozījumiem

www.iecava.lv
6 Salacgrīvas novada dome (Liepupes pagasta pārvalde) Dienas centra "Rūķu Nams" izveide Liepupes pagastā

šeit

ar grozījumiem

ar 29.10.10.grozījumiem

ar 23.02.2011. grozījumiem

www.salacgriva.lv
7 Ozolnieku novada dome Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Ozolnieku novada Tetelē

šeit

ar 25.05.2011. grozījumiem

www.ozolnieki.lv
8 Jaunjelgavas novada dome Sociālās aprūpes un krīzes centrs Jaunjelgavas novada Staburaga pagastā

šeit

ar 29.12.2010. grozījumiem

ar 23.05.2011. grozījumiem

www.jaunjelgava.lv
Nr. ES fonda finansējuma saņēmējs  Projekta nosaukums   Informācija par projektu Informācija finansējuma saņēmēja mājas lapā
1  Aglonas novada dome Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Aglonā 

šeit

ar 17.01.2011. grozījumiem

ar 16.06.2011. grozījumiem

www.aglona.lv
2  Grobiņas novada dome Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Grobiņā

šeit

ar grozījumiem

ar 10.09.10.
grozījumiem

www.grobinasnovads.lv
3  Jelgavas novada pašvaldība Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra bērniem izveide Glūdas pagastā

šeit

ar grozījumiem

ar 19.08.10. grozījumiem

ar 24.05.2011. grozījumiem

www.jelgavasnovads.lv

 

4  Ķekavas novada dome  Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstības Ķekavas pagastā

šeit

ar 21.10.2010. grozijumiem

www.kekava.lv
5 Lielvārdes novada dome Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālajā dienas aprūpes centrā

šeit

ar 26.01.2011. grozījumiem

www.lielvarde.lv
6 Līvānu novada dome Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveide Līvānu novadā šeit www.livani.lv
7 Madonas novada pašvaldība Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija

šeit

ar grozījumiem

ar 29.12.2010. grozījumiem

ar 19.08.2011.
grozījumiem

www.madona.lv
8 Pļaviņu novada dome Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra izveidošana Pļaviņu pilsētā

šeit

ar 26.01.2011. grozījumiem

www.plavinas.lv
9 Preiļu novada dome Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā

šeit

ar 13.10.2010. grozījumiem

ar 11.05.2011. grozījumiem

ar 07.09.2011. grozījumiem

ar 12.04.2012.grozījumiem

www.preili.lv
10 Saldus novada pašvaldība Jaunlutriņu pagasta dienas centrs

šeit

ar grozījumiem

ar 20.10.2010. grozījumiem

www.saldus.lv
11 Skrundas novada pašvaldība Dienas aprūpes centra izveidošana cilvēkiem ar invaliditāti Nīkrāces pagastā

šeit

ar grozījumiem

ar 21.07.grozījumiem

www.skrunda.lv
12 Skrundas novada pašvaldība Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Skrundas pašvaldībā

šeit

ar 13.10.10. grozījumiem

ar 03.05.2011. grozījumiem

www.skrunda.lv
13 Talsu novada pašvaldība Valdemārpils Bērnu dienas aprūpes un brīvā laika pavadīšanas centra izveide

šeit

ar 17.12.09. grozījumiem

ar 14.04.10. grozījumiem

01.06.2010.
grozījumiem

ar 26.01.2011. grozījumiem

www.talsi.lv
14 Tukuma novada dome Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pašvaldībā

šeit

ar grozījumiem

ar 25.05.2011. grozījumiem

www.tukums.lv

15

Varakļānu novada pašvaldība Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos

šeit

ar grozījumiem

ar 18.01.2011. grozījumiem

ar 01.06.2011. grozījumiem

www.varaklani.lv
16 Vecpiebalgas novada pašvaldība Alternatīvās dienas aprūpes centrs "Rudiņi" šeit www.vecpiebalga.lv