Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Kontakti

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs Tālrunis +371 28337778, fakss +371 67079001, e-pasts: martins.rincs@vraa.gov.lv vai pasts@vraa.gov.lv

martins.rincs [at] vraa.gov.lv

iepirkuma 1.daļa – jaunas vieglās pasažieru automašīnas (sedans, vidējā klase) ilgtermiņa noma (CPV kods: 34115200-8);

iepirkuma 2.daļa – jauna mikroautobusa ilgtermiņa noma (CPV kods: 34115200-8);

iepirkuma 3.daļa – lietota autotransporta īstermiņa noma (CPV kods: 34115300-9);