Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju

Parakstu vākšanas un pašvaldības referenduma pakalpojumu elektronizācija
2014-09-15
Plānotā iepirkuma priekšmetsParakstu vākšanas un pašvaldības referenduma pakalpojumu elektronizācija
Pasūtītāja prasības
Nolikums
Nolikums ar grozījumiem (20.10.2014.)
Nolikums ar grozījumiem (14.11.2014.)
Nolikums ar grozījumiem (27.11.2014.)
Tehniskā specifikācija
Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (22.10.2014.)
Kontaktpersona
Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Santa Kalnmale
tālrunis +371 26309069, fakss +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv.
InformācijaIeientersēto piegādātāju sanāksme notiks 2014.gada 25.septembrī plkst. 13.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā sēžu zālē (2. stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā.
Piedāvājumus iesniegt
Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 8.decembra plkst. 14:00. Pagarināts pieteikšanās termiņš.
Iepirkums pārtraukts!