Sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm Valsts reģionālās attīstības aģentūra no 2009. gada (pārņemot reorganizētās iestādes - Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās – 2006.gadā iesākto) nodrošina elektronizēto valsts pārvaldes pakalpojumu izvietošanu vienotā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, veicinot publiskās informācijas un pakalpojumu pieejamību elektroniski. Pakalpojumu attīstības un elektronizācijas rezultātā iestādes optimizē savus darbības procesus, nodrošinot iedzīvotājiem un uzņēmumiem kvalitatīvāku valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu.

Izmantojot e-pakalpojumus, iedzīvotāji un uzņēmumi valsts pārvaldes pakalpojumus var saņemt ātrāk un ērtāk – neatkarīgi no iestāžu darba laika un atrašanās vietas.

E-pakalpojumu dažādība un to skaits ar katru gadu pieaug, kas savukārt veicina valsts un pašvaldību pakalpojumu klāsta pieejamību, kā arī sniedz iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem pieteikties klātienes pakalpojumiem, tādējādi radot sabiedrībai pieejamāku valsts un pašvaldību pārvaldi. Aktuālo informāciju par e-pakalpojumu statistiku portālā Latvija.lv var iegūt ik ceturkšņa e-ziņās http://www.vraa.gov.lv/lv/latvijalv/e-zinas/.

Valsts reģionālā attīstības aģentūra pastāvīgi attīsta e-pakalpojumu platformu atbilstoši aktuālajām tehniskām prasībām un aicina iestādes attīstīt jau esošos e-pakalpojumus, kā arī radīt jaunus.

Kārtība, kādā tiek veikta valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācija un nodrošināta e-pakalpojumu pieejamība, ir noteikta  2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 402 “Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi”.