Jaunumi ES Kohēzijas fonda projekts
Botania logo

Pie Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenotā Kohēzijas fonda projekta partnera - Nacionālā botāniskā dārza - valda patīkams un gaidpilns uztraukums. Vides izglītības un informācijas centra “Botania” projekta noslēguma darbi rit pilnā sparā. Divstāvu ēka pildās ar spēlēm, uzskates materiāliem, mēbelēm, interaktīvajiem ekrāniem un virtuālās realitātes aprīkojumu. Turpinās digitālā satura izveide un interneta vietnes izstrāde. Viens pēc otra noris pasākumi, kas vēl pirms centra atvēršanas tiek veltīti apmeklētāju informēšanai un izglītošanai. Atlikuši vien daži mēneši, līdz vairākus gadus lolotais Vides izglītības un informācijas centrs “Botania” vērs durvis zinātkārajiem viesiem.

Kā ziņo Nacionālais botāniskais dārzs, sadarbībā ar SIA “OFFICE SOLUTIONS” ir veikta mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana. Mēbeļu klāsts izvēlēts atbilstoši katrai mērķauditorijai un norisei: ērti pufi un sēžamkrēsli aicinās ikvienu pētnieku atpūsties pēc aktīva un aizrautīga ceļojuma augu pasaulē; krēsli un modulārie galdi pavērs daudzveidīgas iespējas grupu darbam gan mācību un mūžizglītības nodarbībās, gan radošos semināros un meistarklasēs ar sadarbības partneriem; individuālie garderobes skapīši sniegs iespēju droši novietot personīgās mantas ekspozīcijas apskates un citu izzinošo aktivitāšu laikā.

Sadarbībā ar SIA “SOLAVI” nodrošināta arī tehniskā aprīkojumu pirmā piegāde: datori, planšetdatori, skārienjutīgie interaktīvie displeji un virtuālās realitātes iekārtas. Audiovizuālais aprīkojums sniegs iespēju apmeklētājiem iesaistošā un unikālā pieredzē iepazīt ekspozīciju interaktīvo saturu, izzinot augu pasaulē notiekošos procesus. Sadarbībā ar radošo industriju uzņēmumiem SIA “Story Hub” un SIA “Tapp” turpinās digitālā satura izstrāde, veidojot skārienjutīgo ekrānu spēles, virtuālās un papildinātās realitātes pieredzes gan centra ekspozīcijā un mācību klasēs, gan Nacionālā botāniskā dārza teritorijā.

Līdztekus Vides izglītības un informācijas centra “Botania” ekspozīcijas digitālā satura izstrādei un tehniskā aprīkojuma iegādei 2023. gada laikā periodā pirms centra atvēršanas organizēti 6 apmeklētāju izglītošanas un iesaistes pasākumi par augu sugu daudzveidību, aizsardzību, ekoloģiju un kultūrvēsturiskajiem aspektiem (17.-26.02.2023. “Alojes rapsodija”, 08.03.2023. “Ziedu valoda”, 02.04.2023. “Iepazīsties – Pūpols!”, 16.07.2023. “Rožu diena”,  01.09.2023. “Prieks ir ūdenī!”, 29.09.2023. “Koki runā!”). Apmeklētāji ar aizrautību iesaistījās pasākumu izglītojošās aktivitātēs mobilajā “Botania” izstāžu teltī, arvien biežāk uzdodot jautājumu par centra atvēršanas laiku un iespējām to apmeklēt. Līdz projekta noslēgšanai atlikuši vien daži mēneši un, sekmīgi īstenojot visas noslēguma posma darbības, Nacionālā botāniskā dārza komanda plāno aicināt sadarbības partnerus un apmeklētājus uz centra atklāšanu gadu mijā.

Vides izglītības un informācijas centra “Botania” būvniecības finansējumu nodrošināja projekts Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru”. Projekta  mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Nacionālā botāniskā dārza publicitātes foto.

Kohēzijas fonda logo