Informācija

Projektu konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu NVO ģimenei draudzīgas vides veidošanai pašvaldībā - ģimenisko svētku dienu atzīmēšanas pasākumu organizēšanai.

Konkursa ietvaros tiks atbalstītas sekojošas aktivitātes:

  1. Mātes dienas pasākumu organizēšana 2019.gada 12.maijā;
  2. Starptautiskās ģimenes dienas pasākumu organizēšana 2019.gada 15.maijā;
  3. Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas pasākumu organizēšana 2019.gada 1.jūnijā.

Kopējais programmas finansējums projektiem – 28 945 euro.

Viena konkursa projekta minimāli pieprasāmais valsts budžeta finansējums ir 2 000 euro, maksimāli pieprasāmais finansējums ir 5 789 euro.

Vairāk informācijas par projektu iesniegšanas noteikumiem meklējiet sadaļā "Projektu konkurss par finansiālu atbalstu NVO ģimenei draudzīgas vides veidošanai pašvaldībā"