Drukāt

Projektu konkurss par finansiālu atbalstu NVO ģimenei draudzīgas vides veidošanai pašvaldībāProjektu konkursa mērķis
 ir nodrošināt atbalstu NVO ģimenei draudzīgas vides veidošanai pašvaldībā - ģimenisko svētku dienu atzīmēšanas pasākumu organizēšanai.

Konkursa ietvaros tiks atbalstītas sekojošas aktivitātes:

  1. Mātes dienas pasākumu organizēšana 2019.gada 12.maijā;
  2. Starptautiskās ģimenes dienas pasākumu organizēšana 2019.gada 15.maijā;
  3. Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas pasākumu organizēšana 2019.gada 1.jūnijā.

Kopējais programmas finansējums projektiem – 28 945 euro.

Viena konkursa projekta minimāli pieprasāmais valsts budžeta finansējums ir 2 000 euro, maksimāli pieprasāmais finansējums ir 5 789 euro.

Tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir biedrībai vai nodibinājumam (turpmāk – projekta iesniedzējs), kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā līdz projekta iesnieguma iesniegšanai ir organizējis vismaz vienu pasākumu vai cita veida aktivitāti, kas saistīta ar ģimenei draudzīgas vides veidošanu vai ģimenei draudzīgu aktivitāšu īstenošanu, kā arī projekta iesniedzējam sadarbībā ar pašvaldību.

Projektu atbilstības kritēriji noteikti programmas konkursa nolikumā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2019.gada 10.maijam (projekta iesnieguma saņemšanas datums Aģentūrā).

Ja Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc norādītā termiņa, tas tiks noraidīts!

Projekta iesniegumu var iesniegt:

  • personīgi vai pa pastu (nodrošinot tā saņemšanu Aģentūrā līdz plkst. 16:00Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
  • elektroniska dokumenta formā (nodrošinot tā saņemšanu Aģentūrā līdz plkst. 16:00), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@vraa.gov.lv.

 

Dokumentācija

Konkursa nolikums

Projekta iesnieguma veidlapa 

Projekta budžeta veidlapa

Projekta pārskata veidlapa

Finanšu atskaites veidlapa

 

Kontaktinformācija

Projektu uzraudzības departamenta vecākā eksperte
Velga Šķiņķe
Tel.67350640
velga.skinke@vraa.gov.lv

Notikumu kalendārs