Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Kontakti

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta direktors Oļegs Fiļipovičs

olegs.filipovics [at] vraa.gov.lv