Atklātais konkurss | Open call image, 120x92px, 32.55 KB2014. gada 8. aprīlī Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludināja projektu iesniegumu atklātu konkursu "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība"

Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt Latvijas Republikā zema oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citas jaunās (inovatīvas) tehnoloģijas (tai skaitā tehnoloģiskos procesus) vai produktus (tai skaitā preces un pakalpojumus), kas samazina CO2 emisijas.

Projektus īsteno Latvijas Republikas teritorijā un to iesniedzēji ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, Latvijas Republikā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kā arī komersanti.

Konkursa ietvaros atbalsta trīs projekta jomas:

  1. energoefektivitātes pasākumu īstenošana un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana, būvējot zema enerģijas patēriņa ēkas, kā arī rekonstruējot esošas ēkas;
  2. atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai;
  3. inovatīva (jauna) produkta vai tehnoloģijas izveide, testēšana un demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ne-emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sektorā.

Kopējais konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 5 000 000 EUR. Vienam projektam pieejamais programmas līdzfinansējums pirmajā jomā ir no 175 000 līdz 1 000 000 EUR, otrajā jomā ir no 175 000 līdz 500 000 EUR un trešajā jomā ir no 175 000 līdz 300 000 EUR.

Projektu iesniegumu pieņemšana noslēdzās 2014. gada 8.oktobrī. Kopumā tika saņemti un reģistrēti 23 projektu iesniegumi, tai skaitā:

15 projektu iesniegumi atbalsta jomas „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana, būvējot zema enerģijas patēriņa ēkas, kā arī rekonstruējot esošas ēkas” ietvaros;

3 projektu iesniegumi atbalsta jomas „Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai” ietvaros;

5 projektu iesniegumi atbalsta jomas „Inovatīva (jauna) produkta vai tehnoloģijas izveide, testēšana un demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ne-emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sektorā” ietvaros.

Pēc iesniegto projektu izvērtēšanas finansējuma ietvaros ir apstiprināti septiņi projektu iesniegumi:

  • Nīcas novada domes projektu „Zema enerģijas patēriņa ēkas "Nīcas sporta halle" jaunbūve Nīcas novadā”;
  • Biedrības "Privātā vidusskola ĀBVS" projektu „Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāles būvniecība”;
  • Nodibinājuma "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" projektu „Zinātnes un tehnoloģiju muzeja "Kurzemes Democentrs" ēkas jaunbūve”;
  • SIA "Balteneko" projektu „Inovatīvas biomasas gazifikācijas tehnoloģijas izstrāde singāzes ieguvei”;
  • SIA "KEPP EU" projektu „Energoefektīvas tehnoloģijas izstrāde polikristāliskā silīcija ražošanai”;
  • Jelgavas pilsētas domes projektu „Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām Jelgavā”;
  • Alojas novada domes projektu „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs  - bibliotēka "Sala"”.

Apstiprinātie projekti

Jauns! Skaidrojums par finanšu resursu nodrošināšanu projektos sasniegto rezultātu uzturēšanai

 Normatīvie akti:

MK 2014.gada 18.marta noteikumi Nr.149„Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" nolikums”

Dokumentācija:

Uzraudzības pārskats