Aktivitāte īstenota

Lai optimizētu virszemes ūdeņu kontroli un uzraudzību, Valsts vides dienests uzlabojis institūcijai pieejamo tehnisko nodrošinājumu, iegādājoties jaunākās paaudzes divfrekvenču precīzās uzmērīšanas augstuma noteikšanas iekārtu. Šāda iekārta nodrošinās ūdenslīmeņa precīzu uzmērīšanu. Iekārta īpaši noderēs palu, plūdu un avārijas situāciju gadījumos.

Divfrekvenču precīzās uzmērīšanas augstuma noteikšanas iekārta tiks izmantota arī, lai novērstu iespējamos pārkāpumus hidroelektrostaciju (HES) darbībā. Iegūstot precīzus datus, būs iespējams ātrāk konstatēt un novērts pārkāpumus ūdens līmeņu ievērošanā, kas veicinās ūdens bioloģisko resursu saglabāšanu un novērsīs iespējamo kaitējumu bioloģiskajai daudzveidībai.

Valsts vides dienests plāno izmantot iekārtu visā Latvijas teritorijā, pēc nepieciešamības nosakot un kontrolējot ūdens līmeni HES un citās regulējamās ūdenskrātuvēs. Tas ļaus samazināt arī ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumu pārkāpumus, avārijas un plūdu draudus.

 

Atbildīgais partneris: Valsts vides dienests www.vvd.gov.lv
Aktivitāte īstenota: 2018. gadā
Saziņai: Jānis Krastiņš, projekta ieviešanas grupas vadītājs | e-pasts: janis.krastins@vvd.gov.lv