Aktivitāte īstenota

Kāpēc tas ir svarīgi?

  • Centrs koordinēs atbildīgo dienestu darbu avārijas situācijā, nodrošinot operatīvu rīcību, lai iespējami novērstu vai samazinātu avārijas situācijas sekas un ietekmi uz cilvēkiem, apkārtējo vidi un dabu.

Valsts vides dienesta vides risku, avāriju un avāriju situāciju kontrolei un vadībai, kā arī operatīvai situāciju koordinācijai, ir izveidots kontroles un koordinācijas centrs. Centrs atrodas Valsts vides dienesta centrālajā struktūrvienībā – Rūpniecības ielā 23, Rīgā.

Mūsdienīgās informācijas tehnoloģijas, kas uzstādītas jaunajā centrā, palīdz nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu starp notikuma vietu un iestādēm. Aktuālās informācijas izplatīšana sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem nodrošinās efektīvu objektīvas informācijas apriti.

Projekta gaitā veikts telpu remonts, kā arī telpas aprīkotas ar nepieciešamajām tehnoloģijām vides risku, avāriju un avāriju situāciju kontroles centra izveidošanai un darbības nodrošināšanai. 
 

Risku, avāriju un avāriju situāciju kontroles centrs Rūpniecības ielā 23, Rīgā.
 

Atbildīgais partneris: Valsts vides dienests www.vvd.gov.lv
Aktivitāte īstenota: 2018. gada beigās / 2019. gada sākumā
Saziņai: Jānis Krastiņš, projekta ieviešanas grupas vadītājs | e-pasts: janis.krastins@vvd.gov.lv