Aktivitāte “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi" 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz 12.05.2023.

Projektu īstenošanas termiņš – 2025. gada septembris


Aktivitāte “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai" 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz 15.04.2023.

Projektu īstenošanas termiņš līdz 2025. gada jūlijs.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT), kurām prioritāri izstrādājams dabas aizsardzības plāns


Aktivitāte “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana" 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 23.12.2022.

Projektu īstenošanas termiņš – 31.05.2024.


Aktivitāte “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 10. augusts. 

Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2024. gada 15.aprīlim


Aktivitāte “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 1. augusts. 

Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2023. gada 15.decembrim


Aktivitāte “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 10. jūnijs. 

Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2023. gada 30. septembrim


Aktivitāte “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana"

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 30.04.2021.

Projektu īstenošanas termiņš – 31.08.2022.


Aktivitāte “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš -  22.01.2021.

Projektu īstenošanas termiņš – 31.10.2022.


Aktivitāte “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš - 2020.gada 9.decembris. 

Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2022.gada 30.jūnijam


Aktivitāte “Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos” 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2020.gada 2. decembris

Projektu īstenošanas termiņš – 2023.gada 31. jūlijs 


Aktivitāte “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana" 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš - 30.10.2020.

Projektu īstenošanas termiņš - 30.11.2021.


Aktivitāte “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”

Konkurss notiek 2 kārtās: I kārta – koncepciju iesniegšana; II – kārta pilna projekta iesniegšana. Koncepciju iesniegšanas termiņš – 2020.gada 18.marts.

Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2021.gada 30.septembrim


Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas veidošanai un ieviešanai

Projektu iesniegšana tiek noteikta 2  kārtās: pirmajā (I) kārtā  iesniedz projekta koncepciju (līdz 24.05.2019), otrajā (II) kārtā iesniedz projekta iesniegumu (līdz 05.07.2019. vai līdz vēstulē norādītajam datumam)

Konkursa nolikums  (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta koncepcijas veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.4 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.5 - Sadarbības iestādes apliecinājums (MS Word)
Nr.6 - Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)
Nr.7 - Projekta vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Periodisko izdevumu tematisko sadaļu (publikāciju) veidošana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu”

/Projektu iesniegumu 28.06.2019./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta publikāciju tēmu pasniegšanas koncepcija (MS Excel)
Nr.4 - Dati par vidējo tirāžu 2018. gadā (MS Excel)
Nr.5. - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos”

/Projektu iesniegumu 28.06.2019./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme  (MS Excel)
Nr.3 - Vides izglītības sadaļas un tēmu pasniegšanas koncepcija (PDF formāts)
Nr.4 - Dati par auditoriju 2018. gadā (MS Excel)
Nr.5. - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Videi draudzīga un atbildīga dzīvesveida popularizējošu akciju rīkošana”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  21.06.2019./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta akcijas stratēģijas, koncepcijas un īstenojamo aktivitāšu apraksts (MS Word)
Nr.4 - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  21.06.2019./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Projektu vadlīnija „Ūdeņu aizsardzība” aktivitāte „Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  06.12.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta tāme  (Excel formāts)
Nr. 3 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Ūdeņu aizsardzība” aktivitāte „Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  10.12.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta tāme  (Excel formāts)
Nr.3 – Projekta aktivitāšu apraksts (Excel formāts)
Nr. 4 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” aktivitāte „Specializētu vides izglītības periodisko izdevumu veidošana

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  08.11.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme  (Excel formāts)
Nr. 3 - Par vides aizsardzības tematiku atbildīgās personas (vai vairāku personu) līdzšinējās profesionālās darbības pieredzes un sadarbības ar projekta īstenotāju apraksts  (Excel formāts)
Nr. 4 - Dati par vidējo tirāžu 2018. gadā (Excel formāts)
Nr. 5 -  Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” aktivitāte „Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  14.11.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme  (Excel formāts)
Nr. 3 - Par vides aizsardzības tematiku atbildīgās personas (vai vairāku personu) līdzšinējās profesionālās darbības pieredzes un sadarbības ar projekta īstenotāju apraksts  (Excel formāts)
Nr. 4 - Raidorganizācijas dati par vidējo auditoriju raidījumam (Excel formāts)
Nr. 5 -  Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai”

/Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš  02.03.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta koncepcija (MS Word)
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.4 - Aktivitāšu grafiks (MS Excel)
Nr.5 - Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)
Nr.6 -  Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitāte „Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana”

/Projektu iesniegšanas termiņš  30.03.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Aktivitāšu izpildes laika grafiks (MS Excel)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes
Prioritāro sugu saraksts


Vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”

/Projektu iesniegšanas termiņš  23.03.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Vienošanās ar zemes īpašnieku (MS Word)
Nr.4 - Aktivitāšu grafiks (MS Excel)
Nr.5 - Projekta partnerības apliecinājums (MS Word)
Nr.6 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids- sabiedrības vides apziņas veicināšana” aktivitāte „Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  02.03.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.4 - Partnerības un līdzfinansējuma apliecinājums (MS Word)
Nr.5 -  Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  23.02.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.4 - Partnerības un līdzfinansējuma apliecinājums (MS Word)
Nr.5 -  Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  28.02.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta tāme (Excel formāts)
Nr. 3 - Vides aizsardzības tematikas atbildīgās personas līdzšinējās profesionālās darbības pieredzes apraksts (Excel formāts)
Nr. 4 - Dati par vidējo tirāžu 2017. gadā (Excel formāts)
Nr. 5 - Projekta tēmu pasniegšanas koncepcija (Excel formāts)
Nr.6. - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  28.02.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1.a. - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.1. “Specializēti vides izglītības radio raidījumi” (Word formāts)
Nr. 1.b. - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.2. “Sabiedrības informēšana un izglītošana valsts valodā veidotā esošā radio raidījumā vides sadaļu” (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta tāme (Excel formāts)
Nr. 3 - Vides aizsardzības tematikas atbildīgās personas līdzšinējās profesionālās darbības pieredzes apraksts (Excel formāts)
Nr. 4 - Raidorganizācijas dati par vidējo auditoriju raidījumam 2017. gadā (Excel formāts)
Nr. 5 - Projekta tēmu pasniegšanas koncepcija (Excel formāts)
Nr.6.a. - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.1. Specializēti vides izglītības radio raidījumi” (PDF formāts)
Nr.6.b. - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.2. “Sabiedrības informēšana un izglītošana valsts valodā veidotā esošā radio raidījumā vides sadaļu” (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV raidījumos

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 28.02.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1.a. - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.1. “Specializēti vides izglītības televīzijas raidījumi” (Word formāts)
Nr. 1.b. - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.2. “Sabiedrības informēšana un izglītošana valsts valodā veidotā esošā televīzijas raidījumā vides sadaļu” (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta tāme (Excel formāts)
Nr. 3 - Vides aizsardzības tematikas atbildīgās personas līdzšinējās profesionālās darbības pieredzes apraksts (Excel formāts)
Nr. 4 - Raidorganizācijas dati par vidējo auditoriju raidījumam 2017. gadā (Excel formāts)
Nr. 5 - Projekta tēmu pasniegšanas koncepcija  (Excel formāts)
Nr.6.a. - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.1. Specializēti vides izglītības televīzijas raidījumi” (PDF formāts)
Nr.6.b.  - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.2. “Sabiedrības informēšana un izglītošana valsts valodā veidotā esošā televīzijas raidījumā vides sadaļu” (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Vadlīnijas „Ūdeņu aizsardzība” aktivitāte „Publisko ūdeņu pārvaldība”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  31.01.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1.a. - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.1 “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai” (MS Word)
Nr.1.b. - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Aktivitāšu grafiks (MS Excel)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji iesniegumiem apsaimniekošanas plānu un plānošanas dokumentu izstrādei publiskajiem ūdeņiem (PDF formāts)
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji iesniegumiem Publisko ūdeņu pārvaldības praktisko aktivitāšu īstenošanai (PDF formāts)


Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai”

/Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš  26.01.2018./

Pēc vērtējuma no sadarbības iestādes saņemšanas tie projektu koncepciju iesniedzēji, kuru koncepcijas saņēmušas vērtējumu „atbalstāma” vai „atbalstāma ar komentāru” saņems vēstuli ar norādītu datumu līdz kuram jāiesniedz projekta iesniegums

Konkursa nolikums  (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta koncepcija (MS Word)
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.4 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.5 - Sadarbības apliecinājums ar sadarbības iestādi (MS Word)
Nr.6 - Sadarbības apliecinājums ar projekta partneri (MS Word)
Nr.7 - Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)
Nr.8 - Projekta vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas veidošanai un ieviešanai”

/Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš  19.01.2018./

Pēc vērtējuma no sadarbības iestādes saņemšanas tie projektu koncepciju iesniedzēji, kuru koncepcijas saņēmušas vērtējumu „atbalstāma” vai „atbalstāma ar komentāru” saņems vēstuli ar norādītu datumu līdz kuram jāiesniedz projekta iesniegums

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta koncepcija (MS Word)
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.4 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.5 - Sadarbības apliecinājums (MS Word)
Nr.6 - Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)
Nr.7 - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)