Aktivitāte "Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana"

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz 15.01.2024.

Projektu īstenošanas termiņš – Projekta īstenošana jāuzsāk ne vēlāk kā 2024.gada 1.martā un projekts jāīsteno līdz 2025. gada 30. jūnijam.


Aktivitāte "Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos"

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz 25.08.2023.

Projektu īstenošanas termiņš – Projekta īstenošana jāuzsāk ne vēlāk kā 2023.gada 1.oktobrī un visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2024.gada 31.maijam. 


Aktivitāte "Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai"

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz 31.07.2023.

Projektu īstenošanas termiņš – Projekta īstenošana jāuzsāk ne vēlāk kā 2023.gada oktobrī (ar nosacījumu, ja līdz 2023.gada 15.septembrim tiek pieņemts Fonda padomes lēmums par atbalstu projektam) un projekts jāīsteno 12 mēnešu laikā no tā uzsākšanas.


Aktivitāte “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi" 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz 12.05.2023.

Projektu īstenošanas termiņš – 2025. gada septembris


Aktivitāte “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai" 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz 15.04.2023.

Projektu īstenošanas termiņš līdz 2025. gada jūlijs.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT), kurām prioritāri izstrādājams dabas aizsardzības plāns


Aktivitāte “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana" 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 23.12.2022.

Projektu īstenošanas termiņš – 31.05.2024.


Aktivitāte “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 10. augusts. 

Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2024. gada 15.aprīlim


Aktivitāte “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 1. augusts. 

Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2023. gada 15.decembrim


Aktivitāte “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 10. jūnijs. 

Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2023. gada 30. septembrim