Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī ik gadu apmeklē vairāk kā 60 000 cilvēku un jau šobrīd tas sniedz plašu informācijas un pasākumu klāstu par dabu un vidi, attīstot zaļo domāšanu.

Tomēr šo darbību veikšanai trūkst mūsdienu prasībām atbilstoša aprīkojuma un telpu, tāpēc projekta gaitā tiks uzbūvēts un aprīkots Nacionālā botāniskā dārzā Vides informācijas un izglītības centrs, nodrošināta apmeklētāju informēšana, izglītošana un iesaiste.

Kas tiks izdarīts Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta laikā?

  • Izveidota interaktīva un izglītojoša ekspozīcija, kas veicinās izpratni par augu globālo nozīmi un notiekošajiem procesiem;
  • Izveidota mācību bāze pedagogiem un skolu jaunatnei lauka un laboratorisko pētījumu jomā kā atbalsts vispārējam izglītības procesam bioloģijas, dārzkopības, dabas aizsardzības, dabas resursu saimnieciskas izmantošanas, vides aizsardzības un ainavu arhitektūras jomā;
  • Izveidota vide skolēnu mācību nodarbībām botānikā, zooloģijā, bioģeogrāfijā, ģeoloģijā un mineraloģijā, dodot iespēju pašam dalībniekam praktiski darboties, meklēt, pētīt, salīdzināt, mērīt un preparēt;
  • Nodrošināta bāze semināriem, vides izglītības vasaras nometņu grupām, mūžizglītības veicināšanai.


Nacionālā botāniskā dārza bijusī administrācijas ēka un vecā oranžērija pārtaps par interaktīvu Vides izglītības centru. Foto: NBD, 2018.gada marts

Vides izglītības centrs būs atsevišķi funkcionējošs Nacionālā botāniskā dārza objekts ar pastāvīgu ekspozīciju, kas spēj uzņemt gan organizētas grupas, gan arī individuālos apmeklētājus. Šim nolūkam tiks pārbūvēta bijušās administrācijas māja un vecā oranžērija ar palīgtelpām.

Modernizējot nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru telpas un aprīkojumu, tiks radīta mūsdienu prasībām atbilstoša vide un iespējas iesaistīties.

Atbildīgais partneris: Nacionālais botāniskais dārzs
Aktivitāti plānots īstenot līdz: 2023. gada 31. decembrim
Saziņai: Artis Vītiņš, direktora vietnieks.Tel.: 67945458, e-pasts: artis.vitins@nbd.gov.lv