Aktivitāte īstenota

Kopš 1966. gada Kurzemē, Papes ciemā, darbojas Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta putnu novērošanas stacija, kurā tiek veikts putnu un sikspārņu monitorings.

Papes dabas parks ir viena no labākajām putnu vērošanas vietām Latvijā – rudeņos un pavasaros tūkstošiem gājputnu un sikspārņu kā migrācijas ceļu izmanto joslu gar Papes ezeru un jūru (Baltās - Baltijas jūras gājputnu ceļš).

Lai uzlabotu bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas apakšprogrammu “Migrējošo putnu monitorings” un “Migrējošo sikspārņu monitorings” ieviešanu, Dabas aizsardzības pārvalde ir iegādājusies un Papes ornitoloģisko pētījumu centrā nogādājusi jaunu sikspārņu un putnu ķeršanas murdu. Kvalitatīvam monitoringam nodrošināts arī cits nepieciešamais tehniskais aprīkojums, piemēram, mazie putnu ķeramie tīkli, murda gala kaste, automātiskie sikspārņu detektori.

Sikspārņu un putnu ķeršanas murds izgatavots, lai nodrošinātu Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Papes ornitoloģisko pētījumu centra aprīkojuma atjaunošanu migrējošo sikspārņu un putnu monitoringa veikšanai. Iegādātais tehniskais aprīkojums ļaus precīzāk un efektīvāk veikt bioloģiskās daudzveidības monitoringu, nodrošinot sabiedrībai informāciju par vides stāvokli.

Attēlā: Natūza sikspārnis (Pipistrellus nathusii), foto Dabas aizsardzības pārvalde.

Plānots, ka jaunais murds pirmo reizi tiks pacelts un lietots, veicot migrējošo sikspārņu monitoringu Papē 2021. gada augustā-septembrī.

Lai optimizētu putnu monitoringa Natura 2000 teritorijās ieviešanu, iegādātas 15 globālās pozicionējošās sistēmas (GNSS) ierīces.

Aktivitāte īstenota: 2020.gadā.

Saziņai: Sintija Martinsone, Monitoringa un plānojumu nodaļas vadošā eksperte | e-pasts: sintija.martinsone@daba.gov.lv

Atbildīgais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde www.daba.gov.lv