Latvijas Nacionālais dabas muzejs ir lielākā kompleksā dabas bagātību krātuve Latvijā. Muzeja speciālisti, izmantojot muzeja krājumus, veic vides izglītības darbu, veidojot izpratni par dabā notiekošajiem procesiem, cilvēka vietu un lomu tajos.

Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta gaitā tiks modernizētas telpas un aprīkojums šajā nacionālas nozīmes vides informācijas centrā, veikti sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumi, lai sekmētu interesi par dabu, tās daudzveidību un aizsardzību.
 

Kādi pārsteigumi sagaida Latvijas Nacionālais dabas muzejā pēc projekta īstenošanas?

  • Renovēta CITES konvencijas ekspozīcija (konvencijas mērķis ir apdraudētu dzīvnieku un augu sugu aizsardzība, reglamentējot to starptautisko tirdzniecību);
  • Atjaunota Latvijas zīdītāju ekspozīcija;
  • Izveidota Zooloģijas ekspozīcijas ievaddaļa un interaktīvie stendi;
  • Nomainīti Latvijas putnu zāles vitrīnu stikli, uzlabojot apmeklētāju drošību;
  • Restaurēta daļa vitrīnu antropoloģijas ekspozīcijā;
  • Izgatavots un uzstādīts Saules sistēmas planētu modelis un reljefa veidošanās modelis;
  • Izveidots interaktīvs stends par atkritumu apsaimniekošanu;
  • Izstrādāta animācija par klimata pārmaiņām, atkritumu šķirošanu un ūdens piesārņojumu ekspozīcijā “Cilvēks un vide”.

Kolekciju daudzveidība nodrošina plašu izglītības aktivitāšu loku, sekmē interesi par dabu un aktualitātēm vides aizsardzībā. Lai muzeja piedāvājums kļūtu vēl interesantāks, projekta gaitā plānots papildināt Latvijas putnu, zīdītāju un abinieku, iedzintarojumu, kā arī paleontoloģisko materiālu un minerālu kolekcijas.

Apmeklētāju komforta nodrošināšanai, plānots uzstādīt ventilācijas sistēmu sanitārajos mezglos, daudzfunkcionālajā izstāžu un citās vides izglītības aktivitāšu telpās, tādējādi uzlabojot arī krājumu glabāšanas apstākļus.

Lai palielinātu apmeklētāju, īpaši bērnu un cilvēku ratiņkrēslos ērtības un drošību, plānots pārveidot muzeja ieejas durvis, uzlabot vestibila funkcionalitāti. Tāpat tiks atjaunoti ēkas skatlogi, mainot to dizainu un informāciju, ko tie sniedz garāmgājējiem.

Atbildīgais partneris: Latvijas Dabas muzejs
Aktivitāti plānots īstenot līdz: 2023. gada 31. decembrim
Saziņai: Eduards Žiba, projektu vadītājs. Tel.: 67356044, e-pasts: eduards.ziba@ldm.gov.lv