0

Gada balvas tiks pasniegtas 10 nominācijās:

 Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā;
 Gada iepirkumu speciālists pasūtītājiem;
 Gada iepirkumu speciālists piegādātājiem;
 Gada pasūtītājs preču un pakalpojumu jomā;
 Gada pasūtītājs būvdarbu jomā;
 Gada piegādātājs preču un pakalpojumu jomā;
 Gada piegādātājs būvdarbu jomā;
 Gada iepirkums;
 Gada zaļākais iepirkums;
 Iepirkumu simpātija.

Papildus informācija: http://zurnalsiepirkumi.lv/gadabalva-pieteikt/
Nolikumā ir veiktas izmaiņas!
1) nolikuma 9.punktā, pagarinot pieteikumu iesniegšanas termiņu;
2) nolikuma pielikuma 2.1.1., 2.5.1., 3.1., 4.1.2., 5.1., 6.1., 7.1.punktā, izslēdzot nosacījumu, ka iepirkuma līgumam/vispārīgajai vienošanās ir jābūt noslēgtai ne agrāk kā 2017.gada 1.oktobrī.

Iepirkumu Gada konferenece un Iepirkumu Gada balva 2018 notiks 2019. gada 17. janvārī.
Reģistrācija konferencei no š.g. 7. novembra.
Vietu skaits konferencē ierobežots.

Kandidātu atbilstību un balvu saņēmējus noteiks neatkarīga žūrija, kurā darbosies Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Iepirkumu uzraudzības biroja, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.

“Iepirkumu Gada balvu” un konferenci rīko žurnāls “Iepirkumi” sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju.

Informāciju sagatavoja Inga Ceplīte projekta “Iepirkuma Gada balva 2018” komunikācijas vadītāja.