Jaunumi LVAF

VRAA Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija informē, ka projektu konkursā aktivitātēs “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” un “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana” vēl turpinās projektu iesniegumu izvērtēšana atbilstoši konkursu nolikumos noteiktajiem projektu kvalitātes, finanšu un ieguldījuma sabiedrības vides apziņas un sabiedriskā nozīmīguma kritērijiem.

Kopā konkursos tika iesniegti 10 projektu iesniegumi aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” un 22 projektu iesniegumi aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana”, no kuriem kvalitātes un finanšu izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ekspertu komisijā, Fonda Konsultatīvajā padomē un Fonda padomē vērtēšanai tika nosūtīti visi pieteikumi.

Konkursa rezultāti tiks publicēti pēc Fonda padomes lēmuma pieņemšanas – provizoriski, š.g. oktobra otrajā pusē. Uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas Fonda administrācija informēs projekta iesniedzējus nosūtot informāciju par pieņemto lēmumu uz projekta iesniegumā norādīto e-pastu .