Informācija

2019.gada 19. līdz 21.novembrī Rīgā norisināsies vērienīgs pasaules mēroga jūras telpiskās plānošanas forums, kas pulcēs vairāk nekā 300 dalībnieku no dažādām pasaules valstīm. Foruma mērķis ir veicināt efektīvāku pārrobežu sadarbību, kā arī gūt zināšanas un dalīties pieredzē par jūras telpiskās plānošanas risinājumiem globālā un reģionālā mērogā.

Jūras telpiskās plānošanas (JTP) forums apvieno trīs starptautiskus pasākumus – VASAB (Baltijas jūras reģiona valstu ministriju sadarbība telpiskajā plānošanā un attīstībā) organizēto 3.Baltijas jūras plānošanas forumu, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētā projekta “Pan Baltic Scope” noslēguma konferenci un Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta un UNESCO Starptautiskās Okeanogrāfijas komisijas 4.Starptautisko JTP forumu.

Forums būs unikāls ar to, ka šeit satiksies gan Baltijas jūras reģiona, gan arī citu pasaules reģionu dalībnieki. To vidū būs jūras telpiskie plānotāji, nacionāla līmeņa institūcijas un starptautiskas organizācijas atbildīgas par JTP, Eiropas Savienības institūciju pārstāvji, izglītības un zinātnes institūcijas, JTP iesaistīto nozaru un piekrastes pašvaldību pārstāvji, kā arī telpiskās plānošanas un citu studiju virzienu studenti.

Līdz ar plašo dalībnieku pārstāvniecību, Foruma laikā būs iespēja iepazīt un gūt zināšanas, kā JTP jautājumi tiek risināti jūras baseinos globālā mērogā. JTP ir komplekss process, jo plānošanā jāņem vērā gan vides faktori un prasības, gan daudzās ekonomiskās, sociālās un militārās aktivitātes jūrā, kā arī plāniem jābūt saskaņotiem ar kaimiņvalstu interesēm, tādēļ būtiska ir pārrobežu sadarbība un vienota izpratne par plānošanu.

Foruma darba semināros un plenāriju sesijās tiks uzsvērtas globālas un reģionālas JTP tēmas, pārrunāta plānošanas pieredze pārrobežu un starpnozaru sadarbībā, valstīm daloties pieredzē ar plānojumu izstrādi un turpmākiem izaicinājumiem. Pasākumā tiks prezentēti projekta “Pan Baltic Scope” rezultāti, savukārt, uzsverot jauniešu un studentu iesaisti plānošanā, atsevišķa diskusija būs veltīta jauno plānotāju skatījumam uz jūras baseinu nākotnes attīstības scenārijiem.

JTP forums norisināsies Latvijas Universitātes Torņakalna akadēmiskajā centrā no 2019.gada 19. līdz 21.novembrim. Forumu organizē VASAB sekretariāts sadarbībā ar projekta “Pan Baltic Scope” partnerību, Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorātu, UNESCO Starptautiskās Okeanogrāfijas komisiju un Latvijas Universitāti.

VASAB ir Baltijas jūras reģiona valstu ministriju sadarbība telpiskajā plānošanā un attīstībā, tā apvieno 10 valstis – Baltkrieviju, Dāniju, Igauniju, Krieviju, Latviju, Lietuvu, Poliju, Somiju, Vāciju un Zviedriju. Latviju VASAB sadarbībā pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Kopš 2007.gada VASAB sekretariāts atrodas Rīgā. Plašāka informācija par VASAB pieejama www.vasab.org.

Plašāka informācija par Jūras telpiskās plānošanas forumu un pieteikšanās pieejama www.panbalticscope.eu/mspforum.

Informāciju sagatavoja:

Liene Strazdiņa
Baltijas jūras valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB sekretariāts
Liene.Strazdina@vasab.org