Jaunumi
LVAF_logo_ar_tekstu

Šī gada 8. decembrī notika Latvijas vides aizsardzības fonda (Fonds) konsultatīvās padomes jaunā sastāva pirmā sēde.

To sasauca Latvijas vides aizsardzības fonda padomes priekšsēdētājs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs. Savā uzrunā ministrs uzsvēra Fonda konsultatīvās padomes nozīmi Fonda padomei sniedzot priekšlikumus par Fonda budžeta jēgpilnu izlietošanu un novēlēja sekmīgu darbu un veiksmīgu sadarbību.

Konsultatīvās padomes sastāvā ir institūciju, kas saistītas ar vides izglītības un vides zinātnes attīstību, un biedrību, nodibinājumu, kuru mērķi saskaņā ar to statūtiem ir vides aizsardzība, deleģēti pārstāvji - Dace Āriņa biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA), Anete Bilzēna SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, Ingrīda Brēmere biedrība “Baltijas Vides Forums”, Elita Kalniņa biedrība “Vides aizsardzības klubs”, Iveta Krauja biedrība “Latvijas Iepakojuma asociācija”, Māris Liopa biedrība “Latvijas Mežu sertifikācijas padome”, Jānis Matulis biedrība “Latvijas Zaļā kustība”, Olga Trasuna biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija”, Inga Račinska nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”, Jānis Rozītis nodibinājums “Pasaules dabas fonds”, Jānis Ulme nodibinājums “Vides izglītības fonds”.

Par padomes priekšsēdētāju,atklāti balsojot, tika ievēlēta Inga Račinska, par vietnieci Ingrīda Brēmere. Konsultatīvā padome šādā sastāvā darbosies divus gadus.

Fonda konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs, tās mērķis ir veicināt sabiedrības interešu ievērošanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošinot Fonda līdzekļu lietderīgu sadali un apgūšanu.

Informāciju sagatavoja:
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Tel. 28383421
E-pasts:
prese@vraa.gov.lv