LIFE
Life logo

2020. gada 6.oktobrī noslēgusies pilnu projekta pieteikumu iesniegšana LIFE programmas klimata pasākumu apakšprogrammā. Šogad no Latvijas Eiropas Komisijai iesniegti 11 projektu pieteikumi.

Kopumā Eiropas Komisija ir saņēmusi vairāk nekā 250 projektu pieteikumus no visām Eiropas Savienības valstīm - par 55% vairāk, nekā pagājušajā gadā. Visus iesniegtos projektu pieteikumus pēc noteiktiem kritērijiem līdz 2021. gada februārim izvērtēs EK eksperti, izvēloties labākos, kam piešķirt finansējumu pieejamā budžeta ietvaros.

Arī šogad LIFE projektu pieteicējiem klimata pasākumu apakšprogrammā bija jāiesniedz tikai pilnais projekta pieteikums. Savukārt vides un bioloģiskās daudzveidības apakšprogrammā projektu iesniedzējiem vispirms jāsagatavo projektu koncepcijas, un tikai labāko koncepciju autori tiek aicināti iesniegt pilnu projekta pieteikumu. Jau rakstījām, ka vides un bioloģiskās daudzveidības apakšprogrammā šogad tika iesniegtas 43 koncepcijas no Latvijas.

Nākamais LIFE programmas uzsaukums tiks izsludināts 2021.gada aprīlī. Aicinām interesentus jau laikus gatavoties uzsaukumam un pieteikties uz LIFE Atbalsta vienības konsultācijām, lai apspriestu projektu idejas, plānus un citus jautājumus.