Jaunumi LVAF
Rokas sirds formā uz koka stumbra

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija informē, ka ir noslēgusies projektu iesniegumu iesniegšana projektu konkursa aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi”. Pašlaik norit projektu iesniegumu izvērtēšana atbilstoši konkursu nolikumā noteiktajiem projektu kvalitātes, finanšu un ieguldījuma sabiedrības vides apziņas un sabiedriskā nozīmīguma kritērijiem.

Projektu iesniegumi izvērtēšanai nosūtīti Dabas aizsardzības pārvaldes Ekspertu komisijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Fonda Konsultatīvajai padomei.

Konkursa rezultāti tiks publicēti pēc Fonda padomes lēmuma pieņemšanas – provizoriski, š.g. jūnija sākumā. Uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas Fonda administrācija informēs projekta iesniedzējus nosūtot informāciju par pieņemto lēmumu uz projekta iesniegumā norādīto e-pastu .

Foto: www.freepik.com