Latvijas vides aizsardzības fonds
Divas rokas un auga stāds

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija informē, ka ir noslēgusies projektu iesniegumu iesniegšana projektu konkursā aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. Kopā konkursā tika saņemti 40 projektu iesniegumi. Tos izvērtējot atbilstoši administratīvajiem kritērijiem, 1 projekta pieteikums kritērijiem neatbilda, bet pārējie 39 iesniegumi tiks virzīti tālākai kvalitātes un finanšu izvērtēšanai Sadarbības iestādēm, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ekspertu komisijā, Fonda Konsultatīvajā padomē un lēmuma pieņemšanai Fonda padomē.

Informācija par atbalstītajiem projektu iesniegumiem tiks publicēta pēc Fonda padomes lēmumu pieņemšanas.